Informatiebijeenkomst Herontwikkeling Gedempte Molenwijk en Breedpad

Graag nodigen de gemeente Heerenveen en aannemer Joost Visser u uit voor een informatiebijeenkomst over de herinrichting Gedempte Molenwijk / Breedpad. De informatiebijeenkomst vindt plaats op donderdag 21 juni 2018. U bent vanaf 19:30 uur van harte welkom in het Posthuis Theater.

Over de herinrichting Gedempte Molenwijk / Breedpad

De gemeente Heerenveen wil de Gedempte Molenwijk en een deel van het Breedpad opnieuw inrichten. Onder andere worden een aantal gebieden als ‘pleinen’ ingericht. Ook wordt de straat overzichtelijker gemaakt met voldoende ruimte voor voetgangers, fietsers en automobilisten. Er is extra aandacht voor de bestrating, groen en (sfeer)verlichting. Het plan is in overleg met de bewoners en ondernemers tot stand gekomen.
Onlangs heeft de aanbesteding van het werk plaatsgevonden. Aannemer Joost Visser gaat het werk uitvoeren.

Op donderdag 21 juni 2018 vertellen zij graag wat ze precies gaan doen.

Start werkzaamheden

De werkzaamheden starten vervolgens in de week van 25 juni (week 26). U kunt u tijdens de werkzaamheden contact opnemen met Joost Visser wanneer u vragen heeft. U kunt dan bellen met de heer Rien Hoek via telefoonnummer 06 223 764 95.

Tot slot

Heeft u nog vragen over deze bijeenkomst van 21 juni, neem dan contact op met Haye Elgersma van de gemeente Heerenveen. Hij is te bereiken op 0513 617 622 of via h.elgersma@heerenveen.nl.