Inkoop Wmo maatwerkvoorziening ondersteuning vanaf 2019

De gemeente Heerenveen is gestart met de aanbesteding van de Wmo maatwerkvoorziening ondersteuning voor het jaar 2019. Het gaat hier om een Europese aanbesteding op basis van het Zeeuws model. Dit betekent dat iedere zorgaanbieder die aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet, in aanmerking kan komen voor een overeenkomst.

De aanbesteding heeft betrekking op inwoners van de gemeente Heerenveen van 18 jaar en ouder die vanaf 1 januari 2019 maatschappelijke ondersteuning ontvangen vanuit de Wmo. Het doel van de ondersteuning is dat deze een passende bijdrage levert aan het behoud, bevorderen van de zelfredzaamheid van de Heerenveense inwoners. Hierdoor kunnen ze zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kan blijven wonen.

De aanbestedingsprocedure verloopt via TenderNed. Wanneer u als zorgaanbieder vragen heeft over de aanbestedingsprocedure, kunt u deze uitsluitend via TenderNed stellen.

Wat betekent de nieuwe aanbesteding voor de inwoners die nu ondersteuning vanuit de Wmo ontvangen?

Voor hen verandert er niets, ze blijven de ondersteuning houden die zij nu ontvangen. Wel vindt de gemeente de keuzevrijheid voor haar inwoners belangrijk. Een gevolg van de nieuwe aanbesteding kan dan ook zijn dat vanaf 1 januari 2019 nieuwe zorgaanbieders een contract krijgen, waardoor er meer keuze ontstaat voor de inwoner. Als deze inwoner ondersteuning ontvangt van een zorgaanbieder die vanaf 1 januari 2019 geen contract meer heeft met de gemeente, dan wordt er tijdig samen gekeken naar de beste oplossing bij een andere zorgaanbieder.

Voor meer informatie willen wij u verwijzen naar de website van TenderNed.