Inventaris gemeente Schoterland online te bekijken

Dit nieuwsbericht is niet meer actueel

De maand van de geschiedenis start goed in Heerenveen. Er is namelijk een nieuw stuk Heerenveense geschiedenis inzichtelijk gemaakt via de website FriesArchiefNet.nl. Eerder waren al de inventarissen van de gemeenten Aengwirden en Heerenveen (1934-1985) online te raadplegen. Nu is dit ook mogelijk bij de beschrijving van de inventaris (1635-1934) van de gemeente Schoterland. Geschiedenisliefhebbers en genealogieonderzoekers kunnen voortaan thuis al snuffelen in de inventarissen van het Heerenveense collectieve geheugen.

Bijzondere vondsten

De gemeente Heerenveen is in 1934 ontstaan uit de gemeenten Aengwirden en delen van de gemeenten Schoterland en Haskerland. Met de online beschrijving van de inventaris van de gemeente Schoterland is de geschiedenis van Heerenveen voor een groter publiek wat meer toegankelijk. Zo is goed te zien dat het Heerenveense archief meerdere parels en bijzonderheden bevat. Het maakt inzichtelijk hoe Heerenveen zich heeft ontwikkeld en wat destijds speelde. De inventaris van Schoterland laat bijvoorbeeld zien hoe Heerenveen rond 1865 aangesloten werd op het spoorwegnetwerk. Of welke verhitte discussies er sinds 1872 voorafgingen aan de wijziging van de gemeentegrenzen en de totstandkoming van de gemeente Heerenveen met het in werking treden van de wet “Heerenveen – één” in 1934.

Studiezaal oud archief

Het Heerenveense oud archief geeft mensen de mogelijkheid om hun passie voor het verleden een verhaal te geven. Voor iedereen die bezig is met genealogisch, historisch of wetenschappelijk onderzoek zijn er originele documenten die gegevens aanvullen of vermoedens bevestigen. Het openbare archief bevat meerdere inventarissen, zoals van de gemeenten Aengwirden 1617-1934, Schoterland 1635-1934 en Heerenveen vanaf 1 juli 1934 tot 1985. Ook zijn er kerkelijke archieven, gedoneerde en in bewaring gegeven archieven van particulieren en verenigingen. Ook na de maand van de geschiedenis is de studiezaal in het gemeentehuis iedere donderdag tussen 08.30 uur en 15.00 uur gratis toegankelijk.

Online inventarissen van archieven

Veel mensen weten niet precies waar welke archieven zich bevinden en welke informatie in die archieven te vinden is. Het FriesArchiefNet wil daar wat aan doen, door informatie over de Friese archieven op eenvoudige wijze op het internet te presenteren. Met de website willen ze mensen wegwijs maken in de Friese archiefwereld en hen stimuleren om de archieven te bezoeken en archiefonderzoek te doen. Het FriesArchiefNet is te bereiken via www.friesarchiefnet.nl