Inwoners willen een enthousiaste aanvoerder als burgemeester

Heerenveen zoekt een nieuwe burgemeester. Voor het opstellen van de profielschets hebben we inwoners, ondernemers en ambtenaren gevraagd om input. In totaal hebben 758 personen in een vragenlijst aangegeven wat zij belangrijke eigenschappen voor een nieuwe burgemeester vinden. De uitslag van de inwonersconsultatie is een bron voor de profielschets. Deze consultatie was hét moment waarop inwoners, ondernemers en ambtenaren hun inbreng konden meegeven aan de vertrouwenscommissie.

“De vertrouwenscommissie is blij en tevreden met het aantal mensen dat reageerde, zeker gezien de korte tijd die er was om de vragenlijst in te vullen. Ook het aantal en de mooie kindertekeningen zorgde voor goed inzicht bij de commissie” aldus Rolie Tromp als voorzitter van de commissie.

Types burgemeester

Maar liefst 74% van de deelnemers kwam uit op een Enthousiaste Aanvoerder. Enthousiaste Aanvoerders worden getypeerd door het opzoeken van grenzen. Hun blik is gericht op de toekomst, ze schuwen verandering niet en betrekken anderen graag bij hun plannen.

Dit type werd opgevolgd door een ‘kritische coach’. Hier koos 15% voor. Kritische coaches worden getypeerd door hun focus op samenwerking en een goed proces. Zij betrekken graag zo veel mogelijk mensen bij hun plannen en streven naar het behoud van een goede sfeer. 9% wil graag een ‘efficiënte probleemoplosser’ als burgemeester en 2% koos voor de ‘trouwe beschermer’.

Terugkoppeling

De inwonersconsultatie liep van 30 januari tot en met 5 februari. Iedereen die de vragenlijst invulde, kreeg een typering te zien van de burgemeester die het best bij hun mening past. Van de 758 respondenten waren 655 inwoners, 40 ondernemers, 63 ambtenaren.
Hiervan vulden 88 inwoners, 5 ondernemers en 7 ambtenaren de Fryske vragenlijst in.

Kinderprocedure

Basisschoolkinderen konden met een tekening duidelijk maken hoe zij hun nieuwe burgemeester zien en wat zij belangrijk vinden. Onder de klassen die meedoen, verloten we een ‘meet & greet’ met de nieuwe burgemeester.

Vervolgproces

De profielschets wordt met de ontvangen input opgesteld door de vertrouwenscommissie die bestaat uit raadsleden. De gemeenteraad stelt op 6 maart de profielschets vast en biedt deze aan de commissaris van de Koning aan, waarna de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de sollicitatieprocedure opstart.

Meer weten over het proces of de hele rapportage lezen? Kijk dan op de pagina mijnburgemeester

 

Rapportage MijnBurgemeester Heerenveen (PDF 539 kB)

Undersyksrapportaazje MijnBurgemeester It Hearrenfean