Kinderen starten werkzaamheden aan de Meyerweg

Alle basisschoolkinderen van De Compagnon en De Pream stonden vanmiddag klaar om het startsein te geven voor de werkzaamheden aan de Meyerweg in De Knipe. Wethouder Hans Broekhuizen en bedrijfsleider van KWS Roel van den Berg trokken, met de hulp van enkele sterke kinderen, een wagen van KWS naar voren.  De Meyerweg wordt de komende maanden helemaal aangepakt.

Over de werkzaamheden

De gemeente Heerenveen wil de Meyerweg door De Knipe verkeersveiliger maken. Onder andere worden een aantal gebieden als ‘shared space’ ingericht. Ook wordt de weg op verschillende plekken versmald. Op deze manier wordt de weg veiliger én het dorpse karakter verder versterkt.

Aannemer KWS Infra bv gaat het werk uitvoeren. De werkzaamheden vinden vooral plaats terwijl de weg open blijft voor het verkeer. Enkel tussen 6 en 26 augustus is het nodig de weg af te sluiten. Tijdens de werkzaamheden worden trillingsmeters ingezet.

 

 

Planning

 • Week 25   Start voorbereiding, inrichting werkterrein (verkeersmaatregelen)
 • Week 26   Start van de werkzaamheden vanaf de Woudsterweg, we werken richting ‘It  Sluske’.
  Werkzaamheden beginnen eerst zonder afsluiting van de weg.
  We werken aan de zijkanten van de weg. We passen halve baan afzettingen toe.
 • Bouwvakantie van 6 Augustus – 26 augustus (Stremming week 32,33 en 34)
  De Meyerweg en Ds. Veenweg worden afgesloten, verkeer wordt omgeleid. We werken aan de hele rijbaan.
  Parkeren op rijbaan is in deze periode niet mogelijk!
  Fietsers en voetgangers kunnen over de nieuwe of bestaande trottoirs.
  De woningen zijn bereikbaar, maar er is verkeershinder.
  Bij calamiteiten verlenen we nood- en hulpdiensten altijd toegang!
  Openbaar vervoer ‘rijdt om’ gedurende drie weken.
 • Na 26 augustus Werkzaamheden vinden plaats zonder afsluiting van de weg.
 • Eind 2018 Werkzaamheden zijn gereed.

Blijf op de hoogte

Op www.heerenveen.nl/meyerweg staat alle informatie over de herinrichting.  Hier kunt u tekeningen, de planning per straat en ook de omleidingsroute van Arriva vinden. Zodra de omleidingsroute voor de overige weggebruikers bekend is, wordt deze hier ook gepubliceerd.

Tijdens de werkzaamheden wordt de facebookpagina ‘reconstructie Meyerweg de Knipe’ actueel gehouden door KWS. Daar leest u de laatste informatie over de voortgang. Ook kunt u tijdens de werkzaamheden contact opnemen met KWS wanneer u vragen heeft. U kunt dan bellen met KWS via 06 2575 7744.