Koninklijke onderscheiding voor prof. Dr. Marleen Janssen

Op een heel andere plaats dan gewoonlijk, namelijk in Groningen, mocht burgemeester Tjeerd van der Zwan aan het begin van de middag een koninklijke onderscheiding uitreiken aan mevrouw prof. Dr. Marleen Janssen uit Heerenveen.

De kersverse Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw is hoogleraar ‘Aangeboren en Vroegverworven Doofblindheid’ aan de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de RUG. Zij is de eerste en nog altijd enige hoogleraar ter wereld die een leerstoel op dit vakgebied bekleedt. Sinds 1976 heeft zij zich onafgebroken en met groot succes ingezet voor de studie naar doofblindheid en de communicatie met personen die sinds de geboorte of vanaf jonge leeftijd doofblind zijn. Wereldwijd wordt zij erkend als boegbeeld en expert die de uitzichtloosheid van het sociaal isolement van mensen die niet kunnen horen en zien bestrijdt.

Sociaal isolement voorkomen

Mensen die doofblind zijn, kunnen niet of slechts beperkt horen en zien. Daardoor is hun wereld vaak niet groter dan zover als ze kunnen reiken met hun handen. Ze hebben te kampen met ernstige beperkingen wat betreft communicatie, informatieverwerving, oriëntatie en mobiliteit. Kinderen die doofblind worden geboren hebben vaak een ernstige ontwikkelingsachterstand en worden geregeld ten onrechte gezien als verstandelijk beperkt. Zonder specifieke ondersteuning veroorzaakt doofblindheid een volledig sociaal isolement en een levenslange afhankelijkheid van anderen. Contact en communicatie vormen voor doofblinde kinderen en jongeren het venster naar ontwikkeling, naar sociale verbondenheid, naar meedoen in onze samenleving. Janssen heeft zich steeds ingezet om de kwaliteit van leven van deze doelgroep te verbeteren en sociaal isolement te voorkomen.