Lintjesregen in Heerenveen

Burgemeester Tjeerd van der Zwan heeft woensdagmorgen 26 april 2023 tijdens de Lintjesregen drie Koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Mevrouw Wil Bosman-Asselman en de heer Jouke Poortman werden ‘s ochtends door de burgemeester ontvangen op het gemeentehuis in Heerenveen en de heer van der Honing werd met een bezoekje verrast in het MFA Aengwirden in Tjalleberd.

Mevrouw Gerarda Wilhelmina (Wil) Bosman-Asselman uit Heerenveen

Mevrouw Bosman (76 jaar) is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 • Was voorzitter en bestuurslid SKOZ (Stichting Katholiek Onderwijs Zoetermeer)
 • Was voorzitter en bestuurslid van De Zonnebloem
 • Was bestuurslid van de KRO, afdelingsraad Noord Nederland
 • Is voorzitter van de Katholieke Bond voor Ouderen

De heer Jouke Poortman uit Nes

De heer Poortman (68 jaar) is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 • Is toneelmeester bij de Ferieniging Foar Folksformaken
 • Is penningmeester van de IJsclub Grouw
 • Is lid/coördinator van de bouwgroep van de Krite Grou
 • Is bestuurslid van het Akkrumer Dream Teater

De heer Wietze van der Honing uit Gersloot

De heer Van der Honing (81 jaar) is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 • Was vrijwilliger op de basisschool d’Aldewei in Gersloot
 • Was bestuurslid van de Vereniging tot Werkverschaffing in Aengwirden
 • Is activiteitenbegeleider bij de senioren sociëteit Tjalleberd e.o.
 • Is penningmeester van de Vogelwacht Tjalleberd/De streek e.o.