Maandagavond 19:00-20:00 uur raadscommissie over centrumvisie Heerenveen

Dit nieuwsbericht is niet meer actueel

Op maandag 2 december bespreekt de gezamenlijke raadscommissie de conceptvisie voor het centrum van Heerenveen. Bij die commissievergadering is inspraak welkom. Wilt u inspreken? Meld u dan vooraf aan. De commissievergadering is van 19:00 tot ongeveer 20:00 uur in de raadszaal van de gemeente Heerenveen. Let op: deze tijd is gewijzigd ten opzichte van de eerder gepubliceerde aanvangstijd.

Inspreken bij de raadscommissie?

Wilt u inspreken op 2 december voordat de gemeenteraad op 16 december besluit over de conceptvisie? Geef dit vooraf aan via griffie@heerenveen.nl (uiterlijk 2 december om 12:00 uur). We zien u maandagavond 2 december om 19:00 graag in de raadszaal van de gemeente Heerenveen.
U kunt de commissievergadering ook live volgen of later terugkijken via www.heerenveen.nl/kijklive.

De toekomst van het centrum

Inwoners, ondernemers en gemeente hebben samen een plan gemaakt voor het centrum van Heerenveen. Het is de toekomstvisie voor een gastvrij, toekomstbestendig en duurzaam centrum. Dit gebeurde in opdracht van de gemeenteraad via een G1000 proces, dat startte met een Burgertop van 400 inwoners, die 250 ideeën opleverde. De uitwerking leidde tot een Burgerbesluit. Dit is samen met bouwstenen namens de ondernemers door de gemeenteraad is vastgesteld. De uitgewerkte mogelijkheden en kosten zijn vervolgens in beeld gebracht. Dit alles vormt de concept-centrumvisie voor Heerenveen waar de gemeenteraad 16 december over besluit. In januari 2019 startte dit proces, nu ligt de conceptvisie er, met 47 concrete projecten. Van een fietsroute rond het centrum tot vergroening van het centrum. Van verplaatsing van de bibliotheek naar het centrum tot aantrekkelijke speelplekken. Elk onderdeel draagt bij aan een gastvrij, gezellig centrum waar bezoekers graag komen: klaar voor de toekomst.