Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties

In Nederland gebruiken veel overheidsorganisaties uw gegevens. Het gaat om gegevens van burgers, bedrijven en bijvoorbeeld gebouwen. Het is dus belangrijk dat al die gegevens kloppen. Staat er toch een fout in een registratie? Dan moet deze snel worden hersteld. Het nieuwe Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties kan hierbij helpen.

Wie een fout wil laten corrigeren, meldt dit bij de organisatie waar het om gaat. Soms lukt dat niet, bijvoorbeeld omdat niet duidelijk is bij welke organisatie iemand moet zijn. Daarom is er vanaf nu het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO).

Het MFO is onderdeel van de Rijksdienst voor Identiteitsgegegevens (RvIG). Dit meldpunt brengt mensen en overheidsorganisaties met elkaar in contact om samen naar een oplossing te zoeken.

Komt u op de website van gemeente Heerenveen iets tegen dat niet correct of verouderd is? Meld het hier. 

Waar is het MFO te vinden?
Het MFO is te vinden op rvig.nl/mfo en op Rijksoverheid.nl. Op rvig.nl/mfo staan 3 formulieren: voor burgers, bedrijven en (semi) overheidsorganisaties.