Milieustraten in buurgemeenten alleen nog op afspraak te bezoeken

Sinds de eerste lockdown is het aanzienlijk drukker geworden op de Omrin-milieustraten. Om de coronamaatregelen te kunnen respecteren is het aantal bezoekers dat gelijktijdig op de milieustraat wordt toegelaten een stuk lager dan voorheen het geval was. Daardoor ontstaan er regelmatig lange wachtrijen. Om aan die situatie een einde te maken, hebben buurgemeenten Ooststellingwerf en Leeuwarden medio 2020 een reserveringssysteem ingevoerd voor hun milieustraten.

Voor alle Omrin-milieustraten geldt dat inwoners uit buurgemeenten over en weer welkom zijn. Dit betekent dat bezoekers uit gemeente Heerenveen vanaf 4 januari 2021 moeten reserveren voor een bezoek aan de milieustraten in Grou, Leeuwarden of Oosterwolde. U kiest op www.omrin.nl of op de Omrin Afvalapp een tijdslot voor uw milieustraatbezoek. Hierdoor wordt de stroom bezoekers beter verdeeld en hoeft u niet meer lang te wachten.

Gemeente Heerenveen en gemeente Opsterland hebben geen reserveringssysteem ingevoerd. Op de milieustraten in Heerenveen en Gorredijk bent u dus gewoon zonder afspraak welkom. Uiteraard geldt voor alle bezoekers het tarief zoals dit door hun eigen gemeente is vastgesteld.