Nieuwkomers tekenen verklaring als onderdeel van inburgeringexamen

In Heerenveen tekenden 24 nieuwkomers – samen met de burgemeester – op 8 mei een zogenaamde participatieverklaring.

Fotograaf: Mustafa Gumussu

Deze verklaring is een onderdeel van het inburgeringexamen. De burgemeester tekende namens de Heerenveense samenleving. Dit omdat het om een wederzijdse relatie gaat, tussen nieuwkomers en huidige inwoners.

Op dit moment volgen de nieuwkomers vanuit het participatietraject zes workshops waarmee ze de Nederlandse gebruiken leren kennen. Het gaat dan om rechten, plichten en de kernwaarden zoals vrijheid van meningsuiting, solidariteit, voorkomen van discriminatie en vrijheid van godsdienst.

De workshops worden georganiseerd door stichting Vluchtelingenwerk in samenwerking met de gemeente Heerenveen.