NOODVERORDENING SC HEERENVEEN – FC GRONINGEN JANUARI 2023 – 20 januari 20.00 uur tot 22 januari 18.00 uur

Dit nieuwsbericht is niet meer actueel

Voor de hele gemeente kondigt burgemeester Van der Zwan op vrijdag 20 januari 20.00 uur tot zondag 22 januari 18.00 uur een noodverordening af. 

NOODVERORDENING SC HEERENVEEN – FC GRONINGEN JANUARI 2023

DE BURGEMEESTER VAN HEERENVEEN, OVERWEGENDE

– dat sc Heerenveen zondagmiddag 22 januari 2023 om 12.15 uur een eredivisiewedstrijd speelt tegen FC Groningen in het Abe Lenstrastadion te Heerenveen waarbij sprake is van een wedstrijd met een verhoogd risico;

– dat ik heb besloten deze wedstrijd toe te staan onder de voorwaarde dat ik het aantal uitsupporters verminder met 50% waardoor er in plaats van 1200 uitsupporters nu 600 uitsupporters welkom zijn;

– dat er sprake is van een verplichte buscombi en supporters niet in het centrum van Heerenveen mogen komen en niet met het openbaar vervoer mogen afreizen

– dat ik aan voornoemd besluit heb laten meewegen dat er sprake is geweest van wangedrag van de supporters van FC Groningen bij de laatste vier uitwedstrijden;

– dat als reactie op mijn besluit door de supportersvereniging Noordtribune Groningen is besloten om het uitvak op zondag 22 januari 2023 leeg te laten en dat als volgt wordt gecommuniceerd: “Waar FC Groningen is, daar willen wij zijn! Wij gaan er alles aan doen om ons zondag te laten zien”;

– dat er een demonstratieverzoek vanuit de supportersvereniging FC Groningen bij de gemeente is binnengekomen waarbij is aangegeven dat 249 supporters willen demonstreren op de wedstrijddag, zondag 22 januari 2023, om 12.15 vanaf de Vleesmarkt in het centrum van Heerenveen;

– dat deze demonstratie wordt toegestaan als statische demonstratie ter hoogte van het uitvak van het Abe Lenstrastadion;

– dat de laatste thuiswedstrijd tegen FC Groningen op 10 april 2022 na afloop is geëscaleerd met meerdere rellen en vechtpartijen waarbij politiemensen en politiepaarden gewond zijn geraakt;

– dat er ook in eerdere seizoenen, waarbij uitpubliek welkom was, diverse ernstige voetbal gerelateerde verstoringen van de openbare orde hebben plaatsgevonden nabij en in het Abe Lenstra stadion te Heerenveen en diverse Groningen supporters hiervoor strafrechtelijk zijn vervolgd;

– dat dit in het verleden heeft geleid tot het opleggen van 13 gebiedsverboden aan supporters van FC Groningen door de burgemeester van Heerenveen;

– dat hierdoor de overwegend ludieke rivaliteit en het sentiment van oudsher tussen de beide supportersgroepen in ernstige mate is verstoord en represailleacties zijn te verwachten vanuit de ultra’s van FC Groningen;

– dat café de Skoffel, zijnde het voetbalcafé waar de meest fanatieke supporters van sc Heerenveen zich ophouden tijdens wedstrijddagen van sc Heerenveen, op zondagmorgen 22 januari 2023 zowel een pre- als afterparty organiseert
voor deze doelgroep waarbij honderden supporters van sc Heerenveen worden verwacht;

– dat vanuit de zijde van de supporters van FC Groningen genoegzaam bekend is dat de harde kern van sc Heerenveen zich in café de Skoffel, voorafgaand aan de wedstrijd, verzamelt;

– dat het gezien voorgaande informatie aannemelijk is dat de beide supportersgroepen de confrontatie zullen aangaan in het centrum van Heerenveen of elders in Heerenveen met als waarschijnlijk gevolg ernstige overlast voor de overige bezoekers of publiek, inwoners van Heerenveen en winkeliers;

– dat het gezien voorgaande informatie aannemelijk is dat ook de dagen voorafgaande aan deze wedstrijd supporters van FC Groningen zullen afreizen naar Heerenveen om hier een statement te maken dat men het niet eens is met mijn besluit tot halvering van het aantal uitsupporters;

– dat is gebleken dat beide supportersgroepen aanwijzingen van de politie, gegeven in het belang van de openbare orde en de veiligheid negeren waardoor de openbare orde op ernstige wijze aangetast wordt of dat er een acuut gevaar bestaat voor de aantasting van die orde;

– dat mij is gebleken dat supporters van FC Groningen, maar ook supporters van andere betaald voetbalclubs oproepen om zondag naar het centrum van Heerenveen te komen om daar de openbare orde te verstoren;

– dat, gelet op het gedrag van vele personen in deze groep, sprake is van, althans ernstig moet worden gevreesd voor ernstige wanordelijkheden zoals bedoeld in artikel 176 jo. artikel 175 Gemeentewet;

– dat dit onaanvaardbaar is en het van zwaarwegend belang is dat dit voorkomen of beperkt wordt;

– dat dat het in dit verband noodzakelijk is ter handhaving van de openbare orde en ter beperking van gevaar om onderstaande bevelen op te nemen in een noodverordening;
Gelet op artikel 176 Gemeentewet

BESLUIT

De volgende verordening vast te stellen

Artikel 1

1.Het is verboden voor alle personen die kennelijk supporter zijn van welke voetbalclub dan ook en die door bijvoorbeeld kleding, gedragingen, uitrusting of anderszins kenbaar maken of waarvan uit andere informatie duidelijk is dat zij behoren tot een supportersgroep, zich binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Heerenveen te begeven of daar te verblijven, tenzij zij zondag Heerenveen bezoeken in het kader van de wedstrijd via de combiregeling en in het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs voor de wedstrijd;

2.Van de regeling zoals in lid 1 aangegeven, zijn uitgezonderd de supporters van sc Heerenveen;

3.Van de regeling zoals in lid 1 aangegeven, zijn uitgezonderd de personen die demonstreren tijdens de demonstratie van 22 januari 2023 ter hoogte van het gasten vak op het Jonkmanplein gedurende 12.30 uur tot 13.30 uur;

4.De in lid 1 van dit artikel aangeduide personen zijn binnen het grondgebied van de gemeente Heerenveen verplicht op eerste aanwijzing van een ambtenaar van de politie zich terstond op de door de ambtenaar aangegeven wijze en in een door de ambtenaar aangegeven richting te begeven.

5.Onder “gemeentegrenzen van de gemeente Heerenveen” als bedoeld in het eerste lid van dit artikel wordt verstaan de geografische gemeentegrenzen;

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op vrijdag 20 januari 2023 om 20.00 uur en geldt tot zondag 22 januari 2023 om 18.00 uur dan wel tot een nader door de burgemeester bekend te maken tijdstip.

Artikel 3

1.De verordening wordt aangehaald als “Noodverordening sc Heerenveen – FC Groningen januari 2023″.

2.De verordening wordt conform artikel 176 lid 2 Gemeentewet ter kennis gebracht van de gemeenteraad, van de Commissaris van de Koningin in Friesland en van de Hoofdofficier van Justitie.

Bij niet naleving van deze noodverordening zal de politie onmiddellijk optreden om de openbare orde te herstellen.

Heerenveen, 20 januari 2023
De burgemeester van Heerenveen,

T.J. van der Zwan