Controles bij vijf bedrijven brengen ondermijnende activiteiten aan het licht

Op dinsdag 19 april zijn door de gemeenten Weststellingwerf en Heerenveen controles uitgevoerd bij vijf bedrijven in Noordwolde, Wolvega en Heerenveen. Bij de controles waren ook de Belastingdienst en deurwaarders betrokken. De politie gaf ondersteuning.

Bij drie van de vijf bedrijven zijn overtredingen vastgesteld waarbij een groot aantal voertuigen in beslag zijn genomen door de Belastingdienst in verband met belastingschuld. Een boot is beslag genomen door de politie.

Al langer vermoedden de gemeenten dat de bedrijven zich niet aan de Wet milieubeheer houden. Bij een verdenking neemt de gemeente contact op met andere (overheids)instanties, om te kijken of er meer aan de hand is. Bij deze bedrijven waren er onder meer betalingsachterstanden en verdenking van belastingontduiking. Daarom zijn de controles gezamenlijk uitgevoerd.

Burgemeester André van de Nadort van de gemeente Weststellingwerf zegt: “Als overheidsinstanties hebben we allemaal een eigen bevoegdheid. Door samen te werken, kunnen we heel gericht optreden tegen ondermijnende criminaliteit. Deze bedrijven werden gebruikt om verschillende criminele activiteiten ongezien uit te kunnen voeren. Met een integrale aanpak maken we dit soort criminaliteit eerder zichtbaar. En kunnen we ondermijnende criminaliteit, die midden in de samenleving plaatsvindt, een halt toe roepen”.