Ondernemers bezorgd over mogelijke komst Van der Valkhotel in Heerenveen

Dit artikel is niet meer actueel

Veertig Heerenveense ondernemers waren vandaag bijeen in Thialf om te spreken over de mogelijke komst van een Van der Valkhotel naar Heerenveen. Zij waren daar op uitnodiging van de gemeente Heerenveen. Die wil graag weten welke belangen er in de samenleving spelen en gaat daarom met onder meer ondernemers in gesprek.

Het Van der Valkconcern heeft interesse in de bouw van een hotel aan de A32 bij Skoatterwâld en Oranjewoud. Na gesprekken met het concern en een onafhankelijk marktonderzoek wil de gemeente van direct belanghebbenden zoals ondernemers weten wat volgens hen de effecten van de mogelijke komst van een Van der Valkhotel in Heerenveen zijn. Door hun belangen in beeld te brengen kunnen het college en de gemeenteraad een zorgvuldige afweging maken:gaat het plan van tafel of kan de ontwikkeling van start gaan?

Vragen en meningen

Daarom nodigde de gemeente haar ondernemers uit om hun mening te geven. Een groot aantal ondernemers gaf gehoor aan deze oproep. In Thialf heette burgemeester Tjeerd van der Zwan hen welkom, waarna het Van der Valkconcern het initiatief toelichtte. Ook de resultaten van het marktonderzoek werden gepresenteerd. Hieruit blijkt onder andere dat er voldoende aanbod is van hotelaccommodatie maar dat er zeker een kwaliteitsslag gemaakt kan worden in Heerenveen.

Daarna kregen aanwezigen de mogelijkheid vragen te stellen en hun mening te geven. Hieruit bleek dat ondernemers vooral zorgen hebben over concurrentie en verdringing op de horecamarkt en over de kans dat een hotel op deze locatie het centrum van Heerenveen geen goed doet. Ook vragen ondernemers zich af of extra zalencapaciteit leidt tot meer vergaderbehoefte bij ons Friese bedrijfsleven. “Bovendien vind ik het belangrijk om verbinding te zoeken tussen ondernemers in de regio en samen voor toegevoegde waarde te zorgen. Draagt Van der Valk met hun concept van ‘aanrijden en wegwezen’ daar wel aan bij?”, vraagt Paul van Koppen van Kwartier Noord zich af.

 Uitkomsten mee in afweging raad

Burgemeester van der Zwan is blij met de opkomst en de betrokkenheid van de ondernemers: “Het is duidelijk dat er verschillende belangen spelen. De mogelijke komst van een Van der Valkhotel biedt kansen, maar brengt ook zorgen over concurrentie en verdringing. Die ambivalentie voelen wij als college ook. Daarom juist hebben we dit proces ingezet. De uitkomsten worden meegenomen in de afweging die de raad deze zomer moet gaan maken.” De ondernemers zijn uitgenodigd om in een individueel gesprek nog verder te praten over dit onderwerp. Een aantal heeft aangegeven graag van dit aanbod gebruik te willen maken. Natuurlijk is de gemeente ook benieuwd naar de mening van haar inwoners. Vanaf 22 maart gaat zij graag met hen in gesprek. Hoe en waar, daarover is binnenkort meer bekend.