Onderzoek toont gemeente hoe inwoners en ondernemers hun organisatie ervaren

Dit nieuwsbericht is niet meer actueel

Veel inwoners en ondernemers in Heerenveen vinden gemeentemedewerkers behulpzaam en deskundig. Ze zijn merendeels tevreden over de dienstverlening en open houding naar hen toe.Tegelijkertijd doet een aantal zaken afbreuk aan deze waardering. Regels, wetten en protocollen beperken medewerkers nogal eens in hun mogelijkheden om mee te denken met inwoners en ondernemers.

Belevingsonderzoek en burgerschapsstijlen

Dit zijn uitkomsten van het onderzoek (PDF 5 MB) dat bureau Motivaction in 2020 uitvoerde in opdracht van de gemeente Heerenveen. Het bureau onderzocht hoe inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en gemeentemedewerkers zelf vonden dat de gemeentelijke organisatie functioneerde.
Daarnaast brachten de onderzoekers in kaart hoe inwoners aankijken tegen de samenleving, de overheid en burgerschap.

Leefwereld als uitgangspunt

De informatie helpt de gemeente om goed aan te sluiten bij hoe inwoners en ondernemers benaderd en betrokken willen worden en bij wat zij belangrijk vinden. Met dat doel voor ogen gaat de gemeente de resultaten van het onderzoek gebruiken om de eigen organisatie verder te ontwikkelen. Daarbij streeft de gemeente ernaar de leefwereld van haar inwoners en ondernemers tot uitgangspunt te nemen en de systeemwereld, dat wil zeggen de wereld van regels en procedures daar zoveel mogelijk dienstbaar aan te maken.

Lees Rapport Stakeholders- en Burgerschapsstijlenonderzoek (PDF 5 MB)