Opnieuw grotere terrassen toegestaan in gemeente Heerenveen

De Heerenveense horecaondernemers mogen het komende seizoen de terrassen opnieuw uitbreiden. Zij krijgen hiervoor een tijdelijke ontheffing van de gemeente. De ondernemers hoeven geen precariobelasting te betalen over deze terrasuitbreiding.

Regeling verlengd op verzoek van horeca

Het college van B&W besloot eind 2020 al om mee te werken aan een tijdelijke uitbreiding van de terrassen tot 1 april 2021. Direct na de tweede lockdown werd deze regeling verlengd tot het einde van het zomerseizoen van 2021. Nu de meeste coronamaatregelen zijn vervallen willen de Heerenveense horecaondernemers graag weer volop aan de slag. De gemeente geeft gehoor aan het verzoek van de horeca om opnieuw gebruik te mogen maken van de eerder toegestane uitbreiding van de terrassen tijdens het zomerseizoen. De regeling geldt tot 1 oktober 2022.

Anderhalvemetermaatregel

Om de anderhalve meter te kunnen waarborgen kregen horecaondernemers vorig jaar de mogelijkheid om hun terras tijdelijk uit te breiden. Inmiddels is de anderhalvemetermaatregel afgeschaft, maar de grotere terrassen mogen dus ook in 2022 blijven staan. De gemeente geeft de horecaondernemers letterlijk de ruimte om komend seizoen weer volop te ondernemen.