Oude bevolkingsregisters straks digitaal

Vanaf 19 december tot eind april 2017 zijn de bevolkingsregisters van de gemeente Aengwirden (1872-1920), de bevolkingsregisters van de gemeente Schoterland (1850-1920) en de gezinskaarten van de gemeente Schoterland, Aengwirden en Heerenveen (1920 -1940) niet raadpleegbaar omdat ze worden gedigitaliseerd. Na het digitaliseren zijn deze registers en kaarten via internet te raadplegen.

Wat is het bevolkingsregister?

Het bevolkingsregister is op 1 januari 1850 in bijna heel Nederland ingevoerd. Sindsdien houdt iedere gemeente een registratie van zijn inwoners bij in grote boeken; het bevolkingsregister.