Overdracht archieven 1986-2013 – 400 meter aan materiaal openbaar gemaakt

Dit nieuwsbericht is niet meer actueel

fotograaf: Mustafa Gumussu

In de maand van de geschiedenis is er in Heerenveen weer een flink stuk geschiedenis openbaar gemaakt. Afgelopen maandag, 21 oktober 2019, was de officiële overdracht van de archieven 1986-2014. Na alle voorwerk werd de inventaris formeel aangeboden aan burgemeester Tjeerd van der Zwan en de gemeentesecretaris, Jeroen van Leeuwestijn.

1.000 meter aan papier doorgespit

In de afgelopen 2,5 jaar zijn de archiefstukken uit de gemeente Heerenveen bewerkt; ruim een kilometer lang aan papierwerk! Er zijn selecties gemaakt, er is bekeken wat volgens de Archiefwet bewaard moet blijven en wat op termijn weg kan. Daarmee is het project Archiefbewerking officieel afgesloten en zijn de archieven overgebracht naar de archiefbewaarplaats – het gemeentearchief. Dit gemeentearchief is opgeslagen in de archiefkelder van het gemeentehuis. Deze ruimte wordt klimatologisch op de juiste temperatuur en vochtigheid gehouden.

Bijzondere ontdekkingen

Met de openbaarmaking is veel informatie openbaar geworden. Zoals bouwvergunningen, maar ook alles rondom de gemeentelijke organisatie en ontwikkelingen in de Heerenveense samenleving. Vanaf nu zijn deze stukken ook te in te zien door iedereen die belangstelling heeft voor wat er zoal speelde in deze periode in de gemeente Heerenveen. Toch is nog niet alles openbaar gemaakt. Er zijn ook persoonsgegevens gearchiveerd zijn en daar ligt langer geheimhouding op. Akten van de burgerlijke stand worden pas na 100, 75 of 50 jaar openbaar, dat ligt dan aan de soort akte.
Iedere donderdag is daarvoor de studiezaal in het gemeentehuis geopend van 8.30 uur tot 15.00 uur.

Formele afsluiting van het archief

De periode van archivering liep tot en met 2013. In 2014 is namelijk formeel een nieuwe gemeente Heerenveen ontstaan, door de samenvoeging van een deel van de eerdere gemeente Boarnsterhim en de twee dorpen vanuit eerder Skarsterlân. Hierdoor moest het ook het archief officieel afgesloten worden.