Overlijden Ben Brouwer

Met verdriet hebben we kennisgenomen van het overlijden van ons raadslid Ben Brouwer.

Ben was sinds januari 2013 lid van de gemeenteraad van Heerenveen voor de fractie van GB Heerenveen.

Ben was een betrokken raadslid, met hart voor de relatie. Een man van de dialoog, die zich vooral inzette voor de bestrijding van armoede en ongelijke kansen. Zijn aanwezigheid en inbreng zullen we missen.

Wij wensen de familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.


Gemeenteraad van Heerenveen,
T.J. van der Zwan, voorzitter
W.J.M.A. Jansen, griffier

College van burgemeester en wethouders,
T.J. van der Zwan, burgemeester
J. van Leeuwestijn, gemeentesecretaris