Parkeergarage met twee lagen en veel meer groen op het plein

De getoonde afbeelding is een impressie

Het college stelt de raad voor de geplande parkeergarage op het Burgemeester Kuperusplein (BK-plein) uit te breiden naar twee lagen. Behalve extra parkeerplaatsen komt er zo op het plein aanzienlijk meer ruimte voor groen. Wethouder Sybrig Sytsma: “Meer groen is een grote wens vanuit het G1000 proces, dus vanuit de inwoners van Heerenveen. Deze extra investering nu levert over de jaren heen veel op. We richten hiermee de blik op de toekomst.”

Ruimte voor veel meer groen op het plein

Als de raad akkoord gaat, is het mogelijk een garage te bouwen die klaar is voor de toekomst. Uit het in maart 2022 uitgevoerde parkeerbehoefteonderzoek blijkt de behoefte aan meer ruimte voor auto’s. In de tweelaags parkeergarage met de voorgestelde kwaliteit – goede ruime parkeerplaatsen, kentekenherkenning en laadpalen – is dan ruimte voor 350 auto’s onder de grond en 150 op het maaiveld. Zo komt er op het plein ruimte voor aanzienlijk meer groen.
“Ook voor de bewoners van de woontoren is meer parkeerruimte en vooral ook het extra groen een verhoging van het woonplezier. Daarnaast is het goed voor de biodiversiteit en tegen hittestress. We zetten in op vergroening van buurten en wijken. Dat zorgt voor een prettig, leefbare buurt.”, aldus Sigrid Hoekstra, directeur-bestuurder WoonFriesland.

Gebied rond het Burgemeester Kuperusplein

In het voorstel zit ook de reconstructie van de Koornbeursweg. Belangrijk is een goede aansluiting op het BK-plein. Daarnaast is veiligheid van belang, zeker van en naar de bushalte. Ook dit komt terug in de plannen.

Verder parkeren

Tijdens de bouw wordt voorzien in meer parkeergelegenheid op de Verlengde Veldschans en het Molenplein. Ook daarna kunnen deze extra plaatsen goed gebruikt worden. Zeker om voorbereid te zijn op verdere ontwikkelingen, uitbreiding van woningen, voorzieningen en de groei van Heerenveen.

De toekomst

Het voorstel is berekend op de toekomst. Projecten van deze omvang moet je wel in een keer goed doen, later een tweede laag toevoegen is geen optie. Met de aanvullende lasten van € 225.000 kan dan verder gewerkt worden aan Centrum Heerenveen: Ook ’n Gouden Plak. Tijdens de gemeenteraad van 19 december wordt het voorstel besproken.

Inwoners, ondernemers en de gemeente willen een sfeervol en gastvrij centrum, waar mensen vaker komen en langer blijven. Een centrum om te wonen, met een fijn winkelgebied en een goed horeca-aanbod. De voorstellen vanuit het G1000 en G20 proces – meer faciliteiten, ontmoeten, meer groen en voor iedereen toegankelijk – zie je in de plannen terug. Zo past het bij de drie uitgangspunten beschreven in de centrumvisie: Compact & Compleet, Ontvangen & Ontmoeten en Bruisen & Beleven.

Vraag en antwoord

Gaan de parkeertarieven ook omhoog?

Dit voorstel voor de nieuwe parkeergarage staat los van de parkeertarieven. De gemeenteraad neemt beslissingen over de hoogte van de parkeertarieven.

Hoe zit het met de voorzieningen voor de fietsen op het Burgemeester Kuperus-plein?

Er komt een overdekte fietsenstalling op het Burgemeester Kuperus-plein. Hoe die eruit komt te zien en waar die precies komt te staan, dat is nu nog niet bekend.

Er was toch € 15 miljoen beschikbaar voor het centrum? Je geeft daarvan nu ruim 14 miljoen uit voor de garage. Hoe zit dat?

Het klopt dat er € 15 miljoen beschikbaar is voor de ontwikkeling van het centrum. Voor de parkeergarage is eerder € 8 miljoen beschikbaar gesteld, waarvan € 2 miljoen uit parkeerbijdragen van ontwikkelende partijen. Van de € 15 miljoen gaat er dus € 6 miljoen naar de garage. De toevoeging van de tweede laag verhoogt de kosten van € 8 miljoen naar € 14 miljoen. Deze extra kosten worden niet uit het investeringsprogramma centrum betaald, maar hiervoor is extra geld beschikbaar gesteld. De voorgestelde aanpak voor de overige onderdelen in het centrum verandert dus niet.

Hoeveel kost de bouw van de nieuwe parkeergarage? En wat worden de vaste lasten per jaar?

De investering bedraagt € 14,7 miljoen. De extra vaste lasten zijn € 210.000 per jaar. Dit is ongeveer € 130.000 duurder dan de eenlaags parkeergarage waarover eerder was besloten.

Hoe verhoudt een extra parkeergarage zich tot autoluw?

Met de parkeergarage halen we veel auto’s uit het straatbeeld. Daarbij hebben we niet gekozen voor een maximumaantal auto’s dat in het centrum wordt toegelaten, maar hebben we een balans gezocht om alternatieve vormen van vervoer (zoals OV en fiets) blijvend te stimuleren.

Komen er ook oplaadplekken voor elektrische auto’s in de nieuwe parkeergarage?

Ja. We stemmen dit zorgvuldig af met de brandweer met het oog op de veiligheid.

Worden de parkeerplaatsen ook duurzaam gemaakt?

Ja, in het ontwerp kijken we hier zeker naar. Uiteraard worden dan ook de mogelijkheden en de kosten hiervoor meegenomen.

De Geert Willigen-parkeergarage is meestal niet vol. Waarom moet er dan nog een parkeergarage bij?

Ook de Geert Willigen-garage wordt steeds voller. De parkeergarage op het Burgemeester Kuperus-plein wordt niet alleen voor het hier en nu gebouwd, maar ook voor de toekomst. Daarnaast is de parkeerdruk in ons centrum niet helemaal evenredig. Aan de oostzijde (BK-plein) is het drukker dan in de Geert Willigen-garage.

Waarom is een nieuwe parkeergarage nodig?

Er is parkeeronderzoek gedaan. Daaruit komt naar voren dat het nu al druk is in het centrum qua parkeren. Met het vergroenen van de pleinen – en daarmee aantrekkelijker maken van het centrum – verdwijnen parkeerplaatsen. Daarnaast worden de komende jaren nog veel woningen in en rondom het centrum bijgebouwd. De parkeerdruk neemt hierdoor toe.