Nieuwe subsidieronde Iepen Mienskipsfûns en LEADER

Inwoners met een goed initiatief om de leefbaarheid in de gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland of Weststellingwerf te verbeteren, kunnen t/m donderdag 11 april 2024 subsidie aanvragen uit het Iepen Mienskipsfûns of uit het LEADER-programma. Met een bijdrage uit een van deze subsidieregelingen maakt de provincie Fryslân initiatieven uit de mienskip mogelijk.

Iepen Mienskipfûns

Via Het Iepen Mienskipsfûns stelt de provincie subsidie beschikbaar voor leefbaarheidsprojecten in Fryslân. Aanvragen kunnen worden gedaan door stichtingen, verenigingen, coöperaties en groepen van vijf personen. Denk bijvoorbeeld aan initiatieven op het gebied van leefbaarheid, cultuur, natuur of sport. Aan een project kan eenmalig maximaal € 50.000 subsidie worden verleend.

LEADER: Europees subsidieprogramma

LEADER is een Europees subsidieprogramma voor de versterking van het platteland. Het gaat daarbij om grotere projecten die inwoners, ondernemers en organisaties zelf ‘fan ûnderen op’ opzetten en uitvoeren. Een initiatief moet aansluiten bij een van de drie thema’s: nieuwe energie Van en voor de landbouw, Voor elkaar of Voor het landschap. Meer informatie over beide regelingen vindt u op de website van Streekwurk.

Geplaatst op 1 maart 2024, 10:22 | Gewijzigd op 30 maart 2024, 10:23

Nieuws