Plan voor 50 huurwoningen aan Pastorielaan Heerenveen

Dit nieuwsbericht is niet meer actueel

Gemeente Heerenveen en ontwikkelaar Van Wijnen willen met spoed het woningtekort aanpakken. Daarom hebben de burgemeester en wethouders ingestemd met het voorstel om 50 tijdelijke huurwoningen te bouwen aan het verlengde van de Pastorielaan in Heerenveen. Dit is nodig, omdat veel mensen in de gemeente op een huurwoning wachten. De wachttijd voor een eengezinswoning is nu ruim 4 jaar.

De gemeente wil meewerken aan het initiatief van Van Wijnen om 50 eengezinswoningen te plaatsen. Van Wijnen kan snel extra capaciteit in de woningfabriek in Heerenveen beschikbaar maken om de woningnood te verminderen. Het gaat om 30 sociale huurwoningen en 20 huurwoningen in het middensegment die naar verwachting volgend najaar klaar zijn. De woningen zijn tijdelijk en worden na 15 jaar naar een andere plek verplaatst. Op deze manier kan de gemeente nu inspelen op de huidige behoefte aan woningen én straks op de behoefte over 15 jaar.

Het gebied aan het verlengde van de Pastorielaan is bij de gemeente al langer in beeld als locatie voor woningbouw. Het ligt aan de rand van Heerenveen-Noord, maar dichtbij voorzieningen, zoals winkels en scholen. Ook hoeven er geen bomen te worden gekapt of sloten te worden verlegd. Hierdoor is de impact op de natuur beperkt.

Wachtlijst inkorten

De woningnood in Heerenveen is hoog.

“We moeten snel in actie komen om mensen die al zo lang op de wachtlijst staan, een fijne plek in Heerenveen te geven”, licht wethouder Jaap van Veen toe. “We hebben de mensen in de buurt met een brief geïnformeerd over ons voornemen. In die brief nodigen we hen ook uit voor een informatiebijeenkomst. Omwonenden kunnen dan hun reactie geven op het plan.”

De woningen zijn bestemd voor gezinnen die al lang op de wachtlijst voor een huurwoning staan. De gemeente ziet daarom graag dat een woningcorporatie de eengezinswoningen gaat verhuren. Op dit moment is nog niet bekend wie de verhuurder wordt.

Minder overlast

De huurders kunnen volgend najaar hun nieuwe woning in. Dat kan zo snel, omdat de woningen in de nieuwe woningfabriek van Van Wijnen in Heerenveen worden gemaakt. Deze nieuwe manier van bouwen is duurzamer, verkort de bouwtijd en geeft veel minder overlast voor de buurt.

“Dankzij het innovatieve productieproces komen de Fijn Wonen-woningen zo goed als kant-en-klaar uit de fabriek. Zo zitten de vloeren, leidingen en binnenwanden er al in”, vertelt Menso Oosting, directeur van Fijn Wonen, het betaalbare woonproduct van Van Wijnen. “Ook zijn de gevels al voorzien van ambachtelijk metselwerk. We zetten kortom goede, duurzame en mooie woningen neer.”

Op www.heerenveen.nl/pastorielaan staat meer informatie over het plan.

Besluitvormingsproces

In de komende twee maanden bereiden de gemeente en Van Wijnen alle stukken voor de vergunning voor. Ook worden onderzoeken gedaan zoals het flora- en fauna-onderzoek en het bodemonderzoek. De gemeenteraad bespreekt begin 2023, tijdens een raadscommissievergadering, het plan voor de 50 tijdelijke huurwoningen. Tijdens deze vergadering kunnen inwoners van Heerenveen hun visie op het plan geven. De gemeenteraad neemt daarna een besluit. Vervolgens ligt het plan zes weken ter inzage. De gemeente verwacht dat dit in februari en maart zal zijn. In die periode kunnen inwoners een zienswijze indienen, die de gemeenteraad betrekt in het definitieve besluit.