Primeur: gemeente gaat aan de slag met Burgerbesluit centrum Heerenveen

Dit nieuwsbericht is niet meer actueel

In de raadsvergadering van 24 juni werd door de gemeenteraad unaniem besloten de plannen voor het centrum op te pakken. Dit is een primeur in de geschiedenis van gemeente Heerenveen, niet eerder werd een Burgerbesluit als uitgangspunt genomen voor een raadsbesluit. “Een intensief traject, waarin de plannen gemaakt zijn samen met de inwoners. Een prachtige vorm van samenwerken”, aldus burgemeester Tjeerd van der Zwan.

Insprekers
De leden van de monitorgroep (ontstaan vanuit de Burgerraad) gaan het proces bewaken, meedenken en helpen graag mee in de uitvoering. Piet Hein Oosterhagen vertelt namens de monitorgroep dat ze graag met zoete en hartverwarmende acties als smeermiddel wil dienen, om ervoor te zorgen dat het proces niet stroperig wordt. Hij had hiervoor een pot stroop meegenomen ter illustratie.

Eduard Kuijt vertelt dat de G20 (een groep direct betrokken uit het centrum) 100% achter de plannen staan en riep op om de plannen snel uit te voeren. “Alle neuzen staan nu dezelfde kant op, maak daar gebruik van”.

G1000Heerenveen
Inwoners, ondernemers, ambtenaren en politici hebben het afgelopen half jaar samen in een G1000-traject onder de naam G1000Heerenveen, voorstellen uitgewerkt voor het centrum van Heerenveen. Tijdens de Burgerraad op 25 mei zijn daarvan 47 voorstellen aangenomen, die samen het Burgerbesluit vormen.

Hoe nu verder?
B&W (verantwoordelijk voor de uitvoering) heeft opdracht gekregen om te kijken naar de haalbaarheid, consequenties en mogelijkheden van de voorstellen. In november besluit de gemeenteraad over wat er gaat gebeuren; welke plannen al op korte termijn uitgevoerd kunnen worden en waarvoor meer tijd nodig is.