Puzzelen en samenwerken tijdens Sinnecafé

Een samenvatting van de bijeenkomst Sinnecafé op 10 oktober 2017

Puzzelen met de thema’s landbouw, natuur en water, bedrijvigheid en zonnepanelen. Dat deden zo’n 70 belangstellenden en belanghebbenden samen enthousiast tijdens het Sinnecafé in MFA Aengwirden in Tjalleberd op 10 oktober 2017. Na de informatieve uitleg van verschillende sprekers, deelden ze tijdens deze tweede van drie Sinnetafel-bijeenkomsten hun ideeën over de mogelijke herinrichting van Klaverblad Noordoost.

Wat is Sinnetafel?

Het Sinnetafel-project in Heerenveen bestaat uit drie bijeenkomsten, waarin wordt gekeken naar de mogelijkheden om ruimte te geven aan zonne-energie. Dit in combinatie met ander gebruik van het gebied. Hiermee wil de gemeente Heerenveen werken aan haar energieambitie, waarmee ze streeft naar een energie neutrale circulaire economie. Tijdens de eerste van de drie bijeenkomsten vertelden experts over mogelijke bestemmingen van Klaverblad Noordoost vanuit hun vakgebieden. Daaruit ontstonden verschillende scenario’s, dit zijn de puzzelstukken die dienden als basis voor het Sinnecafé. Hierover meer in het verslag over die avond: verslag Sinnecafé.

De eerste puzzelstukjes

Om de aanwezigen ingrediënten mee te geven waarmee ze later in groepen aan de slag konden, legden sprekers de verschillende belangen binnen het gebied uit. Zo vertelde Marjan Postma over het gemeentebeleid op weg naar duurzaamheid in 2050: “Met alleen een zonnepark halen we onze ambitie niet. Daarom praten we met verschillende partijen over samenwerking rondom het gebruik van zonnepanelen. Ook kijken we naar mogelijkheden als het inzetten van restafval van het ene, als grondstof voor het andere en goede manieren van waterberging.”

De gemeente kocht  de 120 ha Klaverblad-grond in 2000 aan, om nieuwe ruimte te hebben voor het vestigen van bedrijven. “Op het bedrijventerrein IBF zijn geen kavels meer beschikbaar voor grote bedrijven, Klaverblad Noordoost is daarom een goede optie. Dat hoeft geen spiegelbeeld van het IBF te worden, het is belangrijk alle belangen te combineren. Nu we uit de crisis zijn, is daarvoor weer ruimte”, meent Janny van Dijk.

Bijzonder gebied

Landschapsarchitect Greet Bierema wist de mensen te boeien met haar uitleg over het ontstaan van het landschap en de gevolgen daarvan voor de mogelijkheden om het gebied in te richten: “Als je kijkt naar de kaarten uit verschillende jaartallen, zie je hoe bepalend de lijnen zijn die er lopen.” Waterlopen, wegen, hoogspanningskabels, allemaal facetten om mee te nemen in de nieuwe plannen voor deze ‘poort van Heerenveen’.

Als een van de vier agrariërs verkocht Joost Peeters zijn grond in 2000 aan de gemeente. Hij vertelt over de karakterverandering van zijn bedrijfsvoering, doordat de grond per jaar gehuurd wordt: “Daardoor ontstond een verschuiving van weidegang en melkveehouderij naar meer akkerbouw. De meerjarenplanning die nodig is voor een melkveebedrijf, is nu moeilijk haalbaar.”

“Vanuit natuurlijk oogpunt is het gebied uniek om het schone grondwater, dat doorsijpelt vanuit Oranjewoud. Dit water geeft ruimte aan bijzondere flora en fauna. Barend van der Veen van Weusthuis en Partners, samenwerkingspartner in de organisatie van de Sinnetafels, vertelde over het belang van het inpassen van natuur voor zowel flora en fauna als omwonenden.

Het perfecte plaatje

Na boeiende vragen van de aanwezige inwoners, ondernemers, ambtenaren en andere belangstellenden, gingen ze om negen tafels zelf aan de slag. De Sinnetafel als werkatelier kreeg hier zijn vorm. Op grote luchtfoto’s van het gebied kreeg elke tafel kans een eigen, meest gewenste landschapsinrichting in te vullen. Er werd pittig gediscussieerd, geknipt, geplakt en getekend. Na hard werken volgde de presentatie van de eindresultaten. Er was veel belangstelling voor ieders motivatie tijdens de rondgang langs de collages, onder leiding van wijkmanager Annie Stelma.

Tijdens de borrel werd er lang nagepraat. Veel positieve geluiden klonken over de manier van samenwerken binnen de Sinnetafel. “Het is prettig om van gedachten te wisselen. Zo kijk je verder dan je eigen ideeën, dat is leerzaam”, was een van de meningen. Het maken van de puzzels over de invulling van Klaverblad Noordoost, is een aanpak die past binnen de wens van de gemeente Heerenveen om met inwoners, bedrijven en organisaties samen te werken. Een van aanwezigen vertelde blij te zijn dat de professionals goed luisterden naar wat de inwoners vertelden.

Hoe past de puzzel?

Uit de puzzels haalt Weusthuis en Partners maximaal drie rode draden. Hiernaar kan iedereen nog eens goed kijken tijdens het Sinneplan: de bijeenkomst waarin de optimale scenario’s worden gepresenteerd. “Een hele klus”, meenden de aanwezigen, maar ze zijn vooral benieuwd naar het resultaat. Een impressie van de avond vind je in het fotoalbum Sinnecafé op onze Facebook-pagina

De vervolgbijeenkomst vond plaats:

15 november 2017:  Sinneplan > de presentatie van de optimale scenario’s