Raadsvergadering | 21 oktober 2020 | Terugblik

Dit nieuwsbericht is niet meer actueel

4. Motie Vreemd aan de orde van de dag – Toegankelijkheid stemhokjes

De raad verzoekt het college om tijdens de eerstkomende Tweede Kamerverkiezing op 17 maart 2021 één centraal en toegankelijk gelegen stemlokaal toegankelijk in te richten voor mensen met een visuele beperking. Dit kan door gebruik te maken van de stem-mal en audio ondersteuning.

25 stemmen voor, 5 stemmen tegen

Voor: CDA (5), ChristenUnie (1), D66 (2), FNP (3), GBHeerenveen (3), GroenLinks (3), Heerenveen Lokaal(1), PvdA (5), SP (2)
Tegen: VVD (5)

5. Motie vreemd aan de orde van de dag – Corona maatregelen – INGETROKKEN

De raad wil, vanuit democratische borging van maatregelen, snel geïnformeerd en betrokken worden bij de maatregelen die de burgemeester op grond van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 mag nemen.

De motie is ingetrokken tijdens de behandeling door de raad. Op een later moment, bij het van kracht worden van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19, wordt dit onderwerp besproken in de raadscommissie.

6. Motie vreemd aan de orde van de dag – Coalition of the Willing nr 2

Al eerder heeft de raad een motie aangenomen, samen met 173 andere gemeenten, dat er draagvlak is om meer vluchtelingen op te vangen. Dit heeft niet geleid tot een verandering van het voorstel van de Nederlandse regering. De raad verzoekt het college om een manier te vinden om samenwerking te zoeken met de andere 173 gemeenten van de Coalition of the Willing om:
• Gezamenlijk aan de minister en de Tweede Kamer kenbaar te maken dat de Moria-deal volstrekt onvoldoende is;
• En nogmaals het grote draagvlak bij gemeenten om alleenstaande kinderen en jongeren op te vangen, via een krachtig en duidelijk signaal van de burgemeesters onder de aandacht te brengen van de minister en Tweede Kamer.

23 stemmen voor, 7 stemmen tegen

Voor: CDA (5), ChristenUnie (1), D66 (2), FNP (3), GBHeerenveen (2), GroenLinks (3), PvdA (5), SP (2)
Tegen: GB Heerenveen (1), Heerenveen Lokaal (1), VVD(5)

7. Motie vreemd aan de orde van de dag – Aansluiten bij landelijk collectief schuldhulp

De motie vreemd aan de orde van de dag – aansluiten bij landelijk collectief Schuldhulp is verworpen.

8 stemmen voor, 21 stemmen tegen

Voor: FNP (3), GroenLinks (3), SP (2)
Tegen: CDA (5), ChristenUnie (1), D66 (2), GB Heerenveen(2), Heerenveen Lokaal (1), PvdA (5), VVD (5)