Gemeente Heerenveen heeft registratie van persoonsgegevens op orde. “We halen de maximale score”

Dit nieuwsbericht is niet meer actueel

Klaas Hoekstra, adviseur en coördinator Burgerzaken

Om de kwaliteit, privacy en veiligheid te waarborgen van persoonsgegevens van inwoners onderzoekt de gemeente Heerenveen elk jaar of ze de basisregistratie personen (BRP) goed op orde heeft. Uit het onderzoek blijkt dat ook dit jaar aan de wettelijke kwaliteitsnorm is voldaan. Op elk onderdeel, de inrichting, de werking, de kwaliteit en de beveiliging, is de maximale score behaald.

De gemeente houdt persoonsgegevens van inwoners bij in de BRP. Om gegevens in de BRP te mogen gebruiken of bekijken, gelden regels. Alleen organisaties met een publieke of maatschappelijke taak kunnen gegevens uit de BRP krijgen. De regels daarover staan in de Wet BRP. Wethouder Jaap van Veen: “Onze inwoners moeten erop kunnen vertrouwen dat wij als gemeente heel secuur omgaan met hun gegevens. De toegang tot de BRP is beveiligd om misbruik en fraude van gegevens te voorkomen. In de gemeente Heerenveen presteren we goed op elk onderdeel in het onderzoek. Dat willen we blijven doen, door bij te blijven op het gebied van digitale dienstverlening, veilige systemen en wetswijzigingen.”

Voor paspoort, trouwen, verkiezingen: Gegevens op orde

Klaas Hoekstra, coördinator van team Burgerzaken, werkt dagelijks met de basisregistratie personen:

“Wanneer iemand bijvoorbeeld trouwt, een kind krijgt of verhuist, legt de gemeente dit vast. Als iemand gaat verhuizen naar een andere gemeente, verhuizen de persoonsgegevens met diegene mee. Het is dus belangrijk dat de gegevens in de BRP op orde zijn, zodat instanties bijvoorbeeld op tijd de kinderbijslag over kunnen maken, post naar het juiste adres kunnen sturen of toeslagen kunnen uitkeren als mensen daar recht op hebben. Ook gebruiken we de BRP om te weten wie er mogen stemmen bij verkiezingen.”

De regelgeving

Jaarlijks voeren gemeenten een onderzoek uit naar de inrichting, werking en beveiliging van de basisregistratie. Dit onderzoek, de Zelfevaluatie BRP, is wettelijk verplicht. In overleg met alle Nederlandse gemeenten zijn normen vastgesteld over het percentage fouten in de basisregistratie. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) controleert maandelijks de persoonslijsten in de BRP. De minister kan jaarlijks een nader onderzoek uitvoeren naar de werking van de zelfevaluatie BRP (bron: Rijksoverheid).

Wilt u meer weten over de basisregistratie van persoonsgegevens? Kijk dan op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens/basisregistratie-personen-brp