Rotonde Heerenveen Midden

De gemeente gaat de rotonde in Heerenveen-Midden opnieuw inrichten. Dit is de rotonde die de Burgemeester Falkenaweg, de Rottumerweg en de Oranje Nassaulaan met elkaar verbindt. Dit is nodig om de groeiende verkeersstroom aan te kunnen.

In de afgelopen jaren hebben we samen met omwonenden nagedacht over opties voor het kruispunt Heerenveen Midden. Aan de hand van een drietal bijeenkomsten en input van een enthousiaste klankbordgroep zijn we gekomen tot vier plannen. Deze plannen zijn beoordeeld op verschillende criteria, waaronder de mening van de omgeving. Alle bewoners en eigenaren van de wijken Midden en de Akkers mochten stemmen op de vier plannen. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad in oktober 2020 gekozen voor een kruispunt met verkeerslichten.

Maar, hoe past de kruising met verkeerslichten in de bestaande omgeving? Hierbij gaat het om de inrichting met beplanting, maar ook de ligging en vormgeving van de parallelwegen. We hebben dit uitgewerkt tot een voorstel voor een ruimtelijke ontwerp.

Heerenveen beter bereikbaar

De uitvoering van het project wordt onderdeel van het project Heerenveen beter bereikbaar. Heerenveen kent een grote verkeersdrukte in de ochtend- en avondspits. Om de verkeerssituatie vlotter en veiliger te maken, worden vanuit het project Heerenveen Beter Bereikbaar de op- en afritten van de A32 en de wegen naar de op- en afritten (K.R. Poststraat en Oranje Nassaulaan) verbeterd. De werkzaamheden aan het kruispunt starten naar verwachting in 2023.

Aanpassingen aan de Burgemeester Falkenaweg

Al geruime tijd wordt door inwoners van de wijken Midden en de Akkers nagedacht over de herinrichting van de Burgemeester Falkenaweg (inclusief parallelwegen). Aandachtspunten voor deze weg én de prioriteit zijn bij omgeving en gemeente bekend. De gemeenteraad heeft in oktober 2020 besloten om de herinrichting van de Burgemeester Falkenaweg te onderzoeken.

Nu bekend is hoe het kruispunt Heerenveen Midden wordt ingericht, is het een logische volgende stap om aan de slag te gaan met de Burgemeester Falkenaweg. We verwachten vanaf het 3e of 4e kwartaal van 2021 een plan te maken voor een aantal aanpassingen aan de Burgemeester Falkenaweg. Heerenveen kent op tal van onderwerpen hoge ambities, waardoor we in de planvorming verstandige keuzes moet maken gelet op de financiële uitdagingen waar we voor staan.

Werkzaamheden in Heerenveen Midden

Naast de werkzaamheden aan het kruispunt Heerenveen staat er nog meer op stapel de komende jaren, naast de werken die natuurlijk al in uitvoering zijn.

Zo vordert de inrichting van het Tellegebied gestaag. Als dit klaar is gaan we verder met de Van Oenemastraat en het laatste deel van de Coehoorn van Scheltingaweg (2021-2022).

Daarnaast zijn er andere projecten die we in de komende jaren verwachten op te starten:

  • Herinrichting Van Goghlaan (2023/2024)
  • Aanpak van de Rembrandtlaan / President Kennedylaan (2024/2025)

Werkzaamheden in Heerenveen de Akkers

Ook in de Akkers gaan we de komende tijd aan de slag:

  • Gaasterlandlaan, Oostergo, Westergo en Monfertlandlaan

Voor deze is met een werkgroep (bewoners en gemeente) een voorlopig ontwerp gemaakt.  Dit ontwerp wordt binnenkort voorgelegd aan de bewoners van de genoemde straten om zo tot een definitief ontwerp te komen.

  • Akkersplein
    Er wordt gekeken op welke wijze het Akkersplein “vriendelijker” ingericht kan worden.