Samen aan de slag met Welzijn op Recept

Leestijd: 2 minuten

Op donderdag 30 juni vond het symposium Welzijn op Recept plaats. Hiermee is een impuls gegeven aan een stevige verbinding tussen het sociaal en medisch domein. Met dit symposium is, samen met ongeveer honderd deelnemers uit het sociaal en medisch domein, een stap gezet om Welzijn op Recept breder in te zetten in de gemeente Heerenveen.

Wat is Welzijn op Recept?

Welzijn op Recept is dé methode om de beste zorg te leveren aan patiënt, cliënt en inwoner. Het is een alternatief recept voor patiënten met klachten zoals vermoeidheid, pijn in de nek, maar ook stress, angst en somberheid. Deze klachten kunnen verdwijnen door activiteiten of bezigheden die de patiënt fijn vindt om te doen. In plaats van het traditionele ‘pilletje’ voor te schrijven, verwijst de huisarts bij Welzijn op Recept de patiënt door naar een welzijnscoach.

Welzijnscoach

De welzijnscoach helpt bij het vinden van activiteiten die de patiënt zelf kan doen. Door met elkaar in gesprek te gaan, zoeken ze samen wat het beste bij de patiënt past en wat diegene leuk vindt om te doen. Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, een creatieve activiteit zoals schilderen of samen wandelen. De welzijnscoach regelt het contact en de aanmelding en kan, als de patiënt dat wil, ook meegaan naar de activiteit. De welzijnscoach werkt vanuit de hulpvraag van de patiënt richting de activiteiten, aan de hand van het gedachtegoed van Positieve Gezondheid.

Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én help je mensen om zoveel mogelijk zelf de regie te houden op het eigen leven.

Welzijn op Recept: een andere aanpak van problemen

Na een succesvolle pilot wordt Welzijn op Recept nu uitgerold over de hele gemeente Heerenveen. Dit betekent dat alle huisartsenpraktijken in de gemeente vanaf nu inwoners kunnen doorverwijzen naar Welzijn op Recept. In het artikel Welzijn op Recept: een andere aanpak van problemen vertellen een praktijkondersteuner, welzijnscoach, activiteitenaanbieder én inwoner over hun persoonlijke ervaringen met Welzijn op Recept.

Geïnteresseerd?

Heeft Welzijn op Recept uw interesse gewekt? Meer informatie en contactgegevens vindt u op de pagina Welzijn op Recept.