Samen bouwstenen maken voor Klaverblad Noordoost tijdens Sinnetafel


Een samenvatting van de bijeenkomst Sinnetafel op 12 september 2017

Ruim 25 deskundigen ontmoetten elkaar op woensdag 13 september in Café De Streek in Tjalleberd, met een duidelijke opdracht: samen om tafel, hardop nadenken en ideeën  leveren voor de inrichting van Klaverblad Noordoost. De locatie was treffend, want grenzend aan het stukje Heerenveen waarover deze eerste Sinnetafel-bijeenkomst ging. In 2000 kocht de gemeente de 120 ha van het klaverblad aan. Een gebied vol mogelijkheden voor ontwikkelingen als het gaat over energie, bedrijvigheid, agrarisch gebruik en natuur.

Duurzaam worden

In het Sinnetafel-project komen wensen en belangen bij elkaar over het realiseren van zonneparken, gecombineerd met ander gebruik van het gebied. In drie bijeenkomsten bespreken belanghebbenden en belangstellenden mogelijkheden en uitdagingen. Inwoners, organisaties en bestuurders werken samen en zo ontstaat er een plan door en voor de omgeving.

De Provincie organiseert deze bijeenkomsten binnen verschillende gemeenten en heeft daarmee een ambitie. “We willen zo duurzaam mogelijk worden”, vertelde gedeputeerde Michiel Schrier aan het begin van de avond: “Daarin heeft het gebruik van zonne-energie een belangrijke rol, dus zoeken we plekken waar zonneparken kunnen worden gerealiseerd.” Wethouder Siebren Siebenga legde uit, dat de gemeente Heerenveen hard werkt aan de ‘energieambitie’. Heerenveen streeft ernaar om energieneutraal te worden en ziet graag een circulaire economie groeien. De Sinnetafel-bijeenkomsten passen daar goed bij. Tegelijk heeft de gemeente behoefte aan een locatie voor grote bedrijven. Daarvoor wordt ook naar Klaverblad Noordoost gekeken.

Experts aan het woord

Verschillende experts vertelden over Klaverblad Noordoost vanuit hun eigen vakgebied. Over de ‘Mienskip’ sprak Yntze Oosterloo van Plaatselijk belang Aengwirden, hij benadrukte  het belang van evenwicht tussen het dragen van lasten en het ervaren van lusten voor inwoners. Als een van de agrariërs in het gebied, schetste veehouder Joost Peeters de mogelijke gevolgen, zodra de bestemming van de grond wordt veranderd. Landschapsarchitect Greet Bierema bracht bewustzijn over het gebruik van een landschap vanuit de lijnen die er, al dan niet natuurlijk, doorheen lopen. Over het natuurlandschap en de invloed van onder andere ontvening en ruilverkaveling, wist Eddy Wymenga alles te vertellen. Als vertegenwoordiger van Portena Logistiek B.V., legde Ron Kleinsmit de zorg over goede infrastructuur in Noord- Nederland uit. Tenslotte belichtte Reijer Tamminga van Wetterskip Fryslân de kansen en ook de gevaren van ingrijpen in de waterbeheersing voor het gebied en de verdere omgeving.

Hierna combineerden de deelnemers hun expertise met de informatie uit de verhalen die ze eerder op de avond hadden gehoord. Op grote landkaarten werkten ze hun ideeën uit over het gebied tussen de Aengwirderweg en de A7. Er werd geschreven en getekend, geknipt en geplakt. Het resultaat was een verzameling boeiende presentaties over de thema’s energielandschap, landbouw, bedrijvigheid, natuurlandschap en water.

Samen verder bouwen

“Ik heb al een oplossing voordat er een probleem is”, was een van de geluiden. Zo snel gaat het project echter niet. Vanuit de soms verrassende uitkomsten vormt adviesbureau Weusthuis en Partners namelijk bouwstenen per thema. Hiermee wordt  tijdens de volgende bijeenkomsten gewerkt om tot een compleet plan te komen voor Klaverblad Noordoost. Iedereen die geïnteresseerd is, is welkom om mee te praten. Want, zo zegt wethouder Siebenga: “We bedenken het niet op het gemeentehuis, maar werken hier met zijn allen aan.”

De vervolgbijeenkomsten vonden plaats:

10 oktober  2017: Sinnecafé: het uitwerken van de bouwstenen tot scenario’s

15 november 2017:  Sinneplan: de presentatie van de optimale scenario’s