Samenwerken om meer laadmogelijkheden te creëren

Steeds meer automobilisten stappen over op een elektrische auto. Het is belangrijk om daarom voldoende laadmogelijkheden te creëren. In Heerenveen zijn we hard aan de slag. Het doel is om eind 2023 rond de 140 laadpalen te plaatsen.

‘We zijn goed op weg, afgelopen tijd hebben we al ongeveer 65 openbare laadpalen in onze gemeente geplaatst. We gaan nu doorzetten zodat onze laadvoorzieningen op orde zijn en wij de elektrische rijders van voldoende laadmogelijkheden kunnen voorzien’, zegt wethouder Jaap van Veen.

Wij vinden het belangrijk dat inwoners en bezoekers voldoende de beschikbaarheid hebben over laadmogelijkheden. Daarom willen we tijdig inspelen op de toenemende laadvraag en breiden daarom de mogelijkheden voor opladen verder uit. Dit doen wij in samenwerking met de provincie en de andere Friese gemeenten.

Zelf een laadpaal aanvragen?

Inwoners die een elektrische auto bezitten of leasen en geen mogelijkheid hebben om op eigen terrein op te laden, kunnen een laadpaal in de omgeving van hun woning of werk aanvragen via www.laadpaalnodig.nl.

Locatie van een laadpaal

De gemeente Heerenveen bekijkt welke locatie in de directe omgeving (binnen een straal van 250 meter) van de aanvrager geschikt is. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar de zichtbaarheid van de laadpaal en de parkeerdruk in de omgeving. Ook stemmen we de aangevraagde locaties af met plaatselijk belangen en wijkverenigingen.

In 2030 zijn alle nieuwe auto’s emissieloos

In het Klimaatakkoord staat dat in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos (zonder uitstoot) moeten zijn. Om ons hierop voor te bereiden zijn we met de Friese gemeenten en provincie Fryslân een samenwerkingsovereenkomst aangegaan waarbij we het netwerk van openbare laadpalen uitbreiden. Het gezamenlijke doel is om voor eind 2023 ongeveer 700 (openbare) laadpalen toe te voegen aan het bestaande laadnetwerk in de provincie Fryslân.

Meer informatie

Wilt u meer weten over laadpalen voor elektrisch rijden: www.heerenveen.nl/duurzaam/oplaadpunten-elektrisch-rijden/
Mocht u vragen hebben aan de gemeente Heerenveen, dan kunt u bellen met Jan Bakker, 14 0513. Of mailen naar j.bakker@heerenveen.nl.