Handtekening convenant schakelklas Optimist 19042018