Stookverbod in de gemeente Heerenveen: wees extra alert

Ook in de gemeente Heerenveen hebben we te maken met aanhoudende droogte en warmte. De afgelopen weken hebben we op meerdere plekken al te maken gehad met natuurbrandjes. De gemeente Heerenveen houdt de situatie rondom de droogte nauwlettend in de gaten. Om erger te voorkomen, is het verboden in bermen, bos- en natuurgebieden vuur te stoken. Deze week worden er borden geplaatst op verschillende locaties om bezoekers ook via die weg te attenderen op het stookverbod.

Natuurbrand voorkomen

Bijna alle natuurbranden ontstaan door menselijk gedrag. Eén nonchalant weggegooide sigarettenpeuk of stuk glas kan al de oorzaak zijn van een brand die een enorm natuurgebied verwoest. Zo kun je natuurbrand voorkomen:

  • Rook niet in natuurgebieden.
  • Parkeer je auto niet in hoog, droog gras.
  • Gooi afval – vooral glas – in afvalbakken.
  • Houd je aan de regels voor het gebruik van barbecues, kampvuren en vuurkorven.

Wat kunt u doen als er een natuurbrand is?

Ontstaat er toch brand in een natuurgebied? Doe dan het volgende:

  • Blijf kalm.
  • Probeer niet zelf de brand te blussen.
  • Vlucht naar een veilige plaats: de openbare weg, een groot verhard terrein of de bebouwde kom.
  • Loop niet voor de brand uit of in de richting van de brand, maar haaks op de vuurhaard.
  • Bel 112 en geef zo nauwkeurig mogelijk door waar je je bevindt.

Op www.natuurbrandrisico.nl wordt het actuele natuurbrandrisico in Nederland per veiligheidsregio weergegeven. Het risico wordt daarbij in twee ‘fasen’ weergegeven: een fase waarin sprake is van regulier risico en een fase waarin iedereen wordt gevraagd om extra alert te zijn.
In Fryslân is op dit moment de tweede fase van toepassing.

Meer weten?

Houd de website van de brandweer Fryslân in de gaten: www.brandweer.nl/fryslan