Subsidie aanvragen uit Iepen Mienskipsfûns

In de vorige ronde kreeg o.a. de Duofiets Mildam een mooie bijdrage uit het Fûns. Foto: Marije Geertsema

Inwoners met een goed initiatief om de leefbaarheid in hun wijk, dorp of stad te verbeteren, kunnen vanaf 18 september weer subsidie aanvragen uit het Iepen Mienskipsfûns. De aanvraagperiode sluit op 13 oktober. Met deze subsidieregeling helpt de provincie Fryslân initiatieven uit de mienskip uit te voeren. In deze subsidieronde wordt bijna € 300.000,- beschikbaar gesteld voor projecten in Zuidoost Fryslân.

Komt u ook uw project pitchen?

Het gebiedsplatform Zuidoost Fryslân nodigt initiatiefnemers uit om hun idee in vijf minuten te presenteren. Daarna hebben initiatiefnemers de mogelijkheid in gesprek te gaan met de platformleden. Zo kunnen ze hun plannen nog versterken, voordat ze de subsidieaanvraag indienen.
Wanneer:     Woensdag 20 september van 15.00 tot 18.00 uur
Waar:           Dorpshuis ‘t Bynt, Westerbuorren 1, Boornbergum

Aanmelden kan hier.
Meer informatie over het Iepen Mienskipsfûns en het aanvragen van subsidie vindt u op deze website.