Subsidieregeling voor jeugdorganisaties, buurt- en dorpshuizen

Dit nieuwsbericht is niet meer actueel

De coronacrisis heeft ook grote gevolgen voor het verenigingsleven in buurten, wijken en dorpen. Ook financieel. Vrijwilligersorganisaties jeugd, buurt- en dorpshuizen zijn inkomsten misgelopen en hebben extra kosten gemaakt om te voldoen aan de coronamaatregelen. Als tegemoetkoming stelt de gemeente Heerenveen subsidie beschikbaar.

Voor wie is de subsidie?

De subsidie wordt verstrekt aan vrijwilligersorganisaties jeugd, buurt- en dorpshuizen in de gemeente Heerenveen voor inkomstenderving of extra gemaakte kosten, als direct gevolg van corona (COVID-19) in de periode van 15 maart 2020 tot 1 juni 2020.

Wat is de hoogte van de subsidie

Voor buurt- en dorpshuizen is er een totaal budget beschikbaar gesteld van € 45.000,-. Per buurt- dorpshuis wordt een maximale subsidie van € 4.000,- toegekend. Lees meer over de nadere regels voor buurt- en dorpshuizen.

Voor vrijwilligersorganisaties jeugd is een totaal budget beschikbaar gesteld van €22.000,-. Per organisatie wordt een maximale subsidie van €2.500,- toegekend. Lees meer over de nadere regels voor vrijwilligersorganisaties jeugd.

Hoe kan ik een subsidie aanvragen?

Aanvragen van een subsidie kan door het ingevulde aanvraagformulier te mailen naar subsidies@heerenveen.nl. Aanvragen moeten uiterlijk 25 december ontvangen zijn door de gemeente Heerenveen.

Vragen?

Voor vragen over subsidies kunt u contact opnemen met mevrouw J. van de Belt: telefoonnummer 14 0513.