Tarieven afvalinzameling in 2022 omlaag

Inwoners kunnen zelf nog meer besparen door afval beter te scheiden

Heerenveen is koploper in Friesland als het gaat om afvalscheiding. Diftar+ is daarmee onverminderd succesvol. Als gevolg van thuiswerken is er in 2020 en 2021 meer restafval aangeboden dan vooraf was voorzien. Doordat inwoners per kilo betalen zijn er ook meer inkomsten geweest. Hierdoor is er ruimte in de afvalbegroting om het vaste tariefdeel voor 2022 met € 15,- per huishouden te verlagen. De gemeenteraad besluit in december over de tariefverlaging. Inwoners kunnen zelf nog meer besparen door het afval nóg beter te scheiden.

Sinds de invoering van diftar+ is door verbeterde afvalscheiding de hoeveelheid afval die in de grijze container wordt aangeboden flink afgenomen. Wethouder Jaap van Veen: “We doen het hartstikke goed met elkaar. In Heerenveen werd gemiddeld 133 kilo restafval aangeboden, gemiddeld in Friesland is dit ongeveer 200 kilo. Dat we in Heerenveen koploper zijn is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee van onze inwoners. Door minder restafval aan te bieden gaan de verwerkingskosten omlaag. Onze inwoners zien dat nu terug in een lager vast tariefdeel.”

Tariefwijzigingen

De afvalstoffenbegroting is een gesloten begroting, een overschot gaat niet naar de algemene middelen maar terug naar de inwoners. Het vaste tariefdeel van diftar+ kan in 2022 worden verlaagd van € 173 naar € 158 per aansluiting. De kiloprijs voor restafval blijft € 0,35 per kilo. Het tarief voor het aanbieden van een afvalzak in de ondergrondse container gaat van € 2,05 naar €2,10. De overige tarieven, waaronder de milieustraat en gft-afval, blijven gelijk. Een tweepersoonshuishouden is hiermee gemiddeld jaarlijks € 265,- kwijt aan afvalkosten (excl. eventuele kosten voor milieustraat).

Besparen

In 2021 boden inwoners van de gemeente Heerenveen gemiddeld 133 kilo afval per persoon in de grijze container aan. Slechts 83 kilo hiervan hoort hier ook echt in thuis. De overige 50 kilo bestaat uit etensresten, papier, glas en textiel. Dit zijn afvalsoorten die niet optimaal gerecycled kunnen worden als ze niet in de juiste bak worden aangeboden. Wie dit wel doet bespaart veel gewicht in de grijze container en dus geld. Een tweepersoonshuishouden met gemiddeld 100 kg onjuist gescheiden restafval kan € 35,- extra op jaarbasis besparen. Kijk op www.samenhalenwealleseruit.nl voor tips over afval scheiden.