Terugblik informatieavond gaswinning

Dit artikel is niet meer actueel

Gaswinning onder Heerenveens grondgebied was de aanleiding voor de gemeente Heerenveen tot het organiseren van een inloopbijeenkomst voor al haar inwoners. Fean Plaza was op donderdag 23 maart voor zo’n 250 geïnteresseerden de plek om informatie te halen en vragen te stellen.

Begin februari ontstonden onduidelijkheden over de winning van gas onder Heerenveen door gaswinningsbedrijf Vermilion vanuit buurgemeente Opsterland. Dit bleek te gebeuren volgens een gaswinningsplan dat nog ter goedkeuring bij het Ministerie van Economische Zaken lag. De gemeente Heerenveen was hiervan zelf niet op de hoogte gebracht.

Tijdens de bijeenkomst spraken bezoekers in verschillende stands met vertegenwoordigers van onder andere het Ministerie van Economische Zaken, Vermilion, Fugro en Staatstoezicht op de Mijnen. Ook bij Commissie Bodemdaling, MONK (het gezamenlijk overleg van betrokken Plaatselijke Belangen), het Heerenveense college en inhoudelijk deskundige ambtenaren van de gemeente waren mensen welkom met hun vragen.

Wethouder Siebren Siebega: “Ik ben blij met de vele opmerkingen die ik heb gekregen over de manier waarop we deze avond hebben georganiseerd. Het is goed om veel mensen te hebben gesproken.  Daaruit bleek dat een groot aantal mensen antwoorden heeft gekregen op hun vragen”.

Namens een groep bezorgde bewoners werd een petitie aangeboden aan wethouder Siebren Siebenga. In de petitie vroegen ruim 400 mensen om het stopzetten van de gaswinning onder Heerenveen.

In de tijdlijn leest u de informatie die gedeeld is tijdens de bijeenkomst nog eens rustig na.