Terugblik op informatieavond gaswinning voor kavelkopers

Dit artikel is niet meer actueel


Zo’n tachtig toekomstige bewoners van Skoatterwâld, makelaars en ontwikkelaars waren afgelopen donderdagavond, 2 maart, aanwezig om geïnformeerd te worden over de gaswinning onder de wijk.

De gemeente Heerenveen had hen voor deze bijeenkomst uitgenodigd in wijkcentrum De Spil, om zich te laten informeren over de stand van zaken rondom gaswinning. Voor de groep van recente kavelkopers werd deze avond georganiseerd, omdat zij specifieke vragen hadden over funderingen en gevolgen voor het bouwen van hun huis.

Delen van informatie en vragen

Op de avond is gesproken over de gebrekkige communicatie van Vermilion, het winnen van gas zonder een goedgekeurd winningsplan en de effecten van de gaswinning. Vermilion gaf uitleg over werkzaamheden vanuit Langezwaag en het winnen van gas onder de gemeente Heerenveen. Het ministerie van Economische Zaken vertelde over hun rol als verantwoordelijke overheid. Zij hebben de taak om de plannen voor gaswinning te beoordelen en goed te keuren. Het ministerie heeft ook opheldering gegeven over het beeld dat in de media werd geschetst; niet de gemeente Heerenveen had eerder toestemming gegeven voor de vergunning voor de gasboringsinstallatie, maar de buurgemeente Opsterland.

Op enkele vragen is nog geen antwoord gegeven. Zo is er nog geen duidelijkheid over of de huidige gaswinning op basis van het winningsplan uit 2012 uitgevoerd mag worden. En als dit het geval is, waarom het ministerie in 2016 Vermilion een brief heeft gestuurd, waarin alvast toestemming wordt gegeven om gas te winnen zonder een goedgekeurd plan. De gemeente verwacht het antwoord op deze vraag in de brief van het ministerie over de situatie.

Bodemonderzoekbureau Fugro was als onafhankelijke partij door de gemeente uitgenodigd. Het bedrijf vertelde dat de bodemdaling minimaal zal zijn. En de kans op trillingen en bevingen verwaarloosbaar.

Na het centraal bespreken van verschillende algemene vragen, was er gelegenheid om in een-op-een gesprekken individuele vragen, zorgen en opmerkingen te delen met de vertegenwoordigers van de verschillende organisaties. Hiervan werd volop gebruik gemaakt, wat bij verschillende aanwezigen duidelijkheid bracht.

>Vervolg

>
Omdat er meer vragen zijn over gaswinning, organiseert de gemeente op donderdag 23 maart een algemene informatiebijeenkomst. Verschillende betrokken partijen geven dan informatie over gaswinning en de situatie in de gemeente. Informatie over de locatie, de tijd en het programma wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt.

Op maandag 6 maart is het onderwerp gaswinning onderwerp van gesprek in de commissievergadering Ruimtelijke Ordening. De vergadering start om 20.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis.
De vergadering is ook online te volgen op de website van de gemeenteraad.

Meer informatie:

achtergrondpagina over gaswinning