Uitkomsten participatie-experimenten Heerenveen op democratie0513.nl

Dit nieuwsbericht is niet meer actueel

Raad wil samenwerken met inwoners

In het Thematisch Raadsakkoord 2018-2022 staat dat de gemeenteraad wil samen werken met inwoners aan ideeën en oplossingen voor relevante thema’s zoals bijvoorbeeld de energietransitie, veranderingen aan het centrum van Heerenveen en de omgevingsvisie. Daarom hebben we het afgelopen jaar samen met inwoners geëxperimenteerd met nieuwe vormen van lokale democratie.

Zes experimenten gemonitord en geëvalueerd

Zes experimenten zijn in opdracht van de gemeenteraad door NHL-Stenden gemonitord en geëvalueerd: Burgerbesluit Centrum, Mildam Noord, Omgevingsvisie, Akkrum, de Greiden en Aldeboarn. De opzet en uitvoering van de bijeenkomsten en de ervaringen van de deelnemers stonden centraal in de monitor. In een half jaar tijd hebben studenten en onderzoekers met de raad, ambtenaren en inwoners van de gemeente Heerenveen mee mogen kijken in de zes processen waarin op een andere manier met inwoners is samengewerkt. Door middel van interviews en observaties is de democratische kwaliteit van de processen in beeld gebracht. Het onderzoek startte met de vraag:
Wat is de democratische kwaliteit van de verschillende democratische processen in de gemeente Heerenveen en hoe hebben betrokkenen de processen ervaren en beleefd?

Aanbevelingen

Uit het onderzoek zijn de volgende aanbevelingen voor de gemeente geformuleerd:
• Selecteer zorgvuldig bij welke onderwerpen welk type proces wordt ingericht en hoeveel zeggenschap inwoners rond dat onderwerp hebben.
• Formuleer ambities voor inclusie voordat het proces verder wordt ingericht en pas de wijze van uitnodigen en de vormgeving van het proces daarop aan.
• Wees transparant over wie wat doet in welke fase van het proces, wat ligt er aan het einde van iedere processtap?
• Werk in iedere stap met visuele informatie.
• Wees helder over de verwachte inzet en verwachte opbrengst, maar wees niet te bang om te weinig te vragen!
• Als inwoners zeggenschap krijgen, vraag dan van hen om draagvlak te organiseren en begeleid hen daarbij.
• Investeer in gespreksleiders/begeleiders om de kwaliteit van deliberatie te bevorderen.

Kijk voor meer informatie op democratie0513.nl.