Update droogte

Dit artikel is niet meer actueel

Het is in de afgelopen weken erg droog (en warm) geweest. En zelfs al heeft het in de afgelopen dagen wel geregend en is het nu wat koeler, dat betekent nog niet dat alles gelijk weer is opgelost. Hieronder leest u de stand van zaken. Wat kunt u zelf doen en wat is goed om rekening mee te houden?

Kijk voor de meest actuele informatie op de site van de Veiligheidsregio Fryslân.

Waterverbruik en beregenen

Het beregeningsverbod dat op donderdag 26 juli inging, is inmiddels (op 13 augustus) weer opgeheven. Dat betekent dat er weer water uit sloten, kanalen en meren gebruikt mag worden voor het beregenen van grasland. Ook mag er weer gebruik worden gemaakt van grondwater. Alle informatie over het gebruik van dit water is te vinden bij Wetterskip Fryslân.
De oproep om zuinig met water om te blijven gaan van Vitens is dan wel gekoppeld aan de warme periode; het neemt niet wet dat inwoners best bewust met water mogen blijven omgaan. Bijvoorbeeld door de auto niet te wassen en de tuin niet op het heetst van de dag te sproeien.

Sportvelden

Door de warme en droge periode zijn de sportvelden in de gemeente flink beschadigd. Na een inspectieronde van de velden die door de gemeente worden onderhouden is besloten om een aantal velden in ieder geval te sluiten tot 1 september aanstaande of soms nog langer. Die velden zijn in zo’n slechte staat dat gebruik ervan nog meer schade zou toebrengen. In week 33/34 wordt gestart met extra bemesten en inzaaien van de velden. Alle verenigingen die hiermee te maken hebben, zijn inmiddels geïnformeerd door de gemeente.

Meld dode dieren in het water

Ziet u dode dieren in het water? Meld dat meteen bij de Milieu Alarmlijn van de provincie: (058) 212 24 22. Ga het water niet in. Dode dieren in het water kan duiden op botulisme.

Stook geen vuur in de buitenlucht

Brandweer Fryslân adviseert iedereen om geen vuur te stoken in de buitenlucht. Door de aanhoudende droogte kan één vonkje al genoeg zijn voor het ontstaan van brand. De gevolgen daarvan kunnen enorm zijn. Help daarom mee om natuurbrand te voorkomen. Lees er meer over bij Brandweer Fryslân.

Zwem alleen in veilig water

Met het warme weer is het heerlijk om een frisse duik te nemen. De kwaliteit van het buitenwater neemt echter door de aanhoudende warmte en droogte af. U kunt daarom het beste zwemmen in officiële zwemplassen. Je vindt ze op zwemwater.nl

Overleg

Omdat de droogte naar verwachting nog wel even aan blijft houden, overleggen alle betrokken organisaties regelmatig met elkaar over de stand van zaken en de maatregelen die nodig zijn. Hierbij wordt gekeken naar bijvoorbeeld de kwaliteit van het buitenwater en de dijken, de hoeveelheid drinkwater, het natuurbrandrisico en mogelijke gevolgen voor de gezondheid. Over deze en andere onderwerpen leest u meer op Veiligheidsregio Fryslân