Verbeteringen waterkeringen Heerenveen-Centrum

Dit nieuwsbericht is niet meer actueel

Wetterskip Fryslân werkt voortdurend aan een goed functionerend watersysteem. In de tweede helft van 2020 verbeteren ze een deel van de waterkeringen in Heerenveen-centrum. Met het versterken van de keringen voldoen deze weer aan de eisen en wordt de wateroverlast in Heerenveen-centrum beperkt. In de flyer kunt u zien langs welk traject er werkzaamheden worden uitgevoerd.

Wetterskip Fryslân maakt een afspraak met grondeigenaren

In de afgelopen periode heeft het Wetterskip in het projectgebied metingen gedaan. Ze onderzochten hoe ze de te lage waterkeringen met de minst mogelijke impact kunnen verbeteren. Het ging om keringen in de openbare ruimte en particuliere tuinen. In de ontwerpfase van het project inventariseren ze de eigendommen. Bent u eigenaar van grond waar we werkzaamheden gaan uitvoeren? Dan maken ze graag met u in de loop van februari een afspraak voor een persoonlijk gesprek.

U bent welkom op woensdag 29 januari van 15:00 tot 20:00 uur

Er wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd op bovenstaande datum in Wijkcentrum de Kempenaer aan de Doctor Wumkeslaan 4 in Heerenveen. Kunt u niet komen, maar heeft u wel informatie dat handig kan zijn of andere vragen, dan kunt u contact opnemen met projectleider Jan Sipma van Wetterskip Fryslân via telefoon 058-292 2222. Of stuur een mail naar secretariaatprojecten@wetterskipfryslan.nl.