Vergadering algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening ‘Fryslân’

Dit nieuwsbericht is niet meer actueel

Vergadering algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening ‘Fryslân’

 

op                   26 maart 2021

aanvang          14.00 uur

locatie             digitaal, via teams

Belangstellenden zijn welkom om deze vergadering bij te wonen, zij kunnen zich hiervoor melden bij de secretaris van de GR via geert.luinstra@leeuwarden.nl.

 

Op de voorlopige agenda staat:

  • Jaarrekening 2020
  • Begroting 2022

 

De stukken met definitieve agenda liggen vanaf 22 maart 2021 ter inzage op het hoofdkantoor van Caparis NV, Ampèrelaan 2 te Drachten, of zijn te verkrijgen via de secretaris van de GR.

De Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening “Fryslân” wordt gevormd door de gemeenten Achtkarspelen, Heerenveen, Leeuwarden, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Weststellingwerf.

Samen voeren zij de Wet sociale werkvoorziening uit