Dwangsom voor Vermilion: stoppen met gaswinning LZG-03 in Langezwaag

Dit artikel is niet meer actueel

Foto Sietse de Boer

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft gaswinningsbedrijf Vermilion op 10 april laten weten dat het moet stoppen met het winnen van gas vanuit boorlocatie LZG-03 in Langezwaag. Hier vandaan werd onder andere gas gewonnen onder het Internationale Bedrijventerrein (IBF).

Eind november 2016 heeft Vermilion deze boorput in productie genomen zonder dat er een goedgekeurd gaswinningsplan voor was. Dit is niet toegestaan, waarna SodM een maand geleden een vooraankondiging deed van het op handen zijnde verbod. Het bezwaar van Vermilion over de stopzetting, heeft niet geleid tot een ander besluit van SodM, vandaar dat Vermilion uiterlijk dinsdag 11 april 2017 moet stoppen met gaswinning vanuit LZG-03.

De gemeente Heerenveen heeft op 22 februari gevraagd om stopzetting van de gaswinning onder de gebieden waarvoor geen goedgekeurd winningsplan geldt.

De berichtgeving vanuit SodM over dit besluit vindt u hier. (PDF 442 kB). Meer achtergrondinformatie over de gaswinning, lees het op de pagina over gaswinning.