Voortzetting schakelklas voor jonge nieuwkomers in Heerenveen

Dit nieuwsbericht is niet meer actueel

Dit schooljaar starten wederom twee nieuwe schakelklassen. In deze schakelklassen krijgen jonge nieuwkomers – kinderen in de basisschoolleeftijd die nog maar kort in Nederland zijn – intensief taalonderwijs aangeboden. Op deze manier wordt een goede basis gegeven voor het volgen van regulier basisonderwijs. Vier dagen per week krijgen de kinderen onderwijs in de schakelklas op OBS De Optimist. Eén dag per week sluiten de kinderen aan bij de reguliere klas op de eigen basisschool.

Baat bij aanpak

Om jonge nieuwkomers een goede basis te geven voor het volgen van basisonderwijs, zijn in het voorjaar van 2018 twee schakelklassen opgezet in de gemeente Heerenveen. Gedurende het afgelopen anderhalf jaar hebben bevlogen en in taalonderwijs gespecialiseerde leraren vier dagen per week les gegeven aan 24 kinderen. Niet alleen de Nederlandse taal stond centraal, maar er was ook aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Eén dag per week draaiden de kinderen mee op de eigen basisschool in de reguliere klas, om zo de binding te behouden. De kinderen uit de schakelklassen hebben veel baat gehad bij deze aanpak: een deel is doorgestroomd naar de reguliere basisschool in eigen wijk, een ander deel zal over een half jaar doorstromen.

Samenwerking

Gezien deze goede resultaten slaan Stichting Ambion, CBO Meilân, Kinderwoud en de gemeente Heerenveen ook dit schooljaar weer de handen ineen. Vanaf september starten twee nieuwe schakelklassen, waarin ongeveer 20 jonge nieuwkomers intensief taalonderwijs aangeboden krijgen. Afhankelijk van de ontwikkeling is de verwachting dat zij vanaf schooljaar 2020/2021 doorstromen naar het regulier onderwijs op de eigen school. Door ook Kinderwoud hierbij te betrekken, kan kennis met de Nederlandse taal al in een vroegtijdig stadium en op spelende wijze gestart worden. Wethouder Jelle Zoetendal: “Het is niet makkelijk om mee te draaien in de gewone klas als je een achterstand hebt in de Nederlandse taal. Het is dan ook mooi om te zien dat we met het aanbieden van een schakelklas écht een verschil hebben gemaakt voor deze kinderen met hun start in Nederland. We zijn als gemeente blij dat we de samenwerking met de scholen en kinderopvang kunnen voortzetten. Ieder kind verdient een kans op goed onderwijs.”

De schakelklassen worden aangeboden op OBS De Optimist in de Heerenveense wijk Nijkehaske. Leerlingen van alle scholen in de gemeente Heerenveen kunnen deelnemen aan deze schakelklas.