Vooruitblik commissievergaderingen 11 juni

Dit nieuwsbericht is niet meer actueel

Op donderdag 11 juni vergadert de commissie van de gemeenteraad. Lees hier een vooruit blik op deze vergadering.

Voor inwoners: vertel jouw mening over de onderwerpen op de agenda in een video, mail, brief of op andere manier (max vijf minuten) en geeft het op tijd door aan de griffie; griffie@heerenveen.nl of (0513) 617 700.

#Aangepaste begroting Fumo

Van de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) is een nieuwe ontwerpbegroting 2021 ontvangen, omdat de invoering van de omgevingswet een jaar is uitgesteld naar 1 januari 2022 en dit gevolgen heeft voor de FUMO. Onder andere doordat een aantal bevoegdheden niet per 1 januari 2021 van de provincie overgaat naar gemeenten, hierom is de begroting met € 1 miljoen is aangepast.

De FUMO is een gemeenschappelijke regeling en werkt in opdracht van haar deelnemers, de Friese gemeenten, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. De FUMO zet zich in voor een betere en veilige leefomgeving in Fryslân. De FUMO schrijft vergunningen, houdt toezicht bij bedrijven en handhaaft waar nodig. Specialisten geven ook advies op het gebied van licht, geluid, trillingen, bodem, energie, externe veiligheid en juridische zaken.

#Herstelplan Thialf

De gemeenteraad bespreekt het herstelplan van Thialf. In het plan staan maatregelen om de exploitatie van Thialf structureel te verbeteren en sluitend te krijgen. De provincie Fryslân en de gemeente Heerenveen zijn aandeelhouders. Van beide aandeelhouders wordt een financiële bijdrage gevraagd om de maatregelen in het herstelplan uit te voeren.

#Algemeen Plaatselijke Verordening (APV)

De gemeenteraad bespreekt aanpassingen in de APV. Het voorstel gaat onder andere over het verbieden van parkeren op de groenstroken in Skoatterwald. In de groenstroken ligt een drainagesysteem, dat kapot gaat door de auto’s op de groenstroken, met als gevolg dat de bomen die hierin staan op termijn doodgaan.

In de APV legt de gemeente vast wat de plaatselijke regels zijn om de gemeente netjes, veilig en leefbaar te houden. De gemeenteraad is bevoegd om hierover te besluiten.