Waar komt het geld van de gemeente vandaan?

Heerenveen krijgt elk jaar geld uit het Gemeentefonds. Dit is een fonds waarin het Rijk een deel van de belastingopbrengst stopt en verdeelt over de gemeenten. Dit geld mag de gemeente naar eigen inzicht besteden. Daarnaast krijgen we geld van het Rijk en de Provincie om uit te geven aan specifieke doelen. Bijvoorbeeld aan het openbaar vervoer of de bestrijding van jeugdwerkloosheid. Tot slot komt er nog geld binnen via gemeentelijke belastingen, leges en andere rechten.

Veel van het geld ligt vast in gebouwen, wegen, scholen of is noodzakelijk voor ondersteuning van inwoners bij werk en meedoen in de samenleving en ondersteuning van jeugd. Over maar een klein deel van het geld van de gemeente kan de gemeenteraad besluiten om het anders of niet te besteden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgend jaar kan de gemeente minder geld uitgeven dan dit jaar. Dat betekent dat er moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. Om het geld goed en eerlijk te verdelen, wil de gemeenteraad de samenleving betrekken bij deze keuzes.

Ga in gesprek met de raadsleden en de fracties: www.heerenveen.nl/gemeenteraad