Waarover vraagt de gemeenteraad advies van inwoners?

Om er voor te zorgen dat de gemeenteraad alle belangen van de inwoners van Heerenveen kan afwegen, betrekt de gemeenteraad inwoners bij het maken van keuzes over het uitgeven van geld in 2022.

En juist nu is dat belangrijk, want er moeten moeilijke keuzes gemaakt worden omdat:
– De geplande uitgaven in 2022 zijn ruim 4 miljoen euro hoger dan de geschatte inkomsten in 2022
– De kosten voor Jeugdzorg en huishoudelijke hulp stijgen met misschien wel 4 miljoen in de komende jaren en daar is bij de geplande uitgaven in de begroting van 2021 nog geen rekening mee gehouden
– We verwachten dat de gemeente vanaf 2022 minder geld van het rijk krijgt

Het geld van de gemeente is in de begroting verdeeld over thema’s. Uitleg van de thema’s en een totaal overzicht van de geplande uitgaven voor 2022 en verder vind je in de begroting 2021.

Inwoners mogen adviseren over uitgeven geld in 2022

Vanaf volgende week kunnen inwoners advies geven over het uitgeven van het geld in 2022, door een vragenlijst in te vullen op de website. In de lijst kunnen inwoners hun voorkeur aangeven: waarop moet de gemeente niet bezuinigen, of waarop juist wel? Ook vraagt de gemeente antwoord op de vraag, wanneer mogen we als gemeente de kosten voor inwoners verhogen?

Beperkte keuze

Wat het adviseren over de keuzes lastig maakt, is dat voor het grootste deel van het geld van de gemeente al bepaald is waaraan het moet worden uitgegeven. Net zoals je thuis vaste lasten hebt zoals energie, huur of geld om eten te kopen. Bij de gemeente zijn dat kosten van gebouwen, wegen en schoolgebouwen of bijvoorbeeld ondersteuning bij werk.

Welke keuzemogelijkheden zijn er?

De gemeenteraad moet ervoor zorgen dat we niet meer geld uitgeven dan er is. Met de hoge geplande uitgaven en de stijgende kosten moet de gemeenteraad de plannen aanpassen. Daarvoor zijn drie mogelijkheden:

1. Minder uitgeven

Kiezen om minder uit te geven betekent dat inwoners minder krijgen dan nu, aan bijvoorbeeld zorg of financiële hulp. De grootste bedragen waarover advies gegeven kan worden zijn de uitgaven voor ‘Zorg en Welzijn’ (ruim 5 miljoen), ‘Wonen en Leven’ (9 miljoen) en ‘Werken en Ondernemen’ (ruim 1 miljoen).

 

 

2. Meer inkomsten

Kiezen voor meer inkomsten, betekent dat de gemeente hogere kosten berekent aan inwoners, denk aan belastingen en leges. De geschatte inkomsten voor 2022 zijn ruim 160 miljoen, als het gaat om inkomsten aanpassen dan kan dat alleen door gemeentelijke belastingen te verhogen, daarmee kan de gemeente dan bijvoorbeeld kosten voor jeugdzorg betalen.


 

3. Spaargeld gebruiken

Natuurlijk heeft de gemeente de afgelopen jaren gespaard. In de begroting van de gemeente noemen we dat reserves. Voor 2022 is de reserve 13 miljoen. Maar net als thuis kan je spaargeld maar één keer uitgeven. Als we nu alles opmaken heeft de gemeente de komende jaren een nog groter probleem: hogere kosten, minder inkomsten en geen spaargeld meer. Daarom moeten we als gemeente nu al keuzes maken.