Wat hebben de fracties gedaan met het advies van de inwoners?

Maar liefst 947 inwoners (waarvan 172 ondernemers) reageerden op de oproep om advies te geven over het uitgeven van geld in 2022. Dat kon door een vragenlijst op de website in te vullen. Ook werd er gebeld, gemaild en gereageerd op sociale media. Alle reacties leverden een waardevolle bron van informatie op voor de gemeenteraad om een afgewogen besluit te nemen over de Perspectiefnota. Alle 10 fracties vertellen daarom waar zij voor kiezen en welk advies ze belangrijk vinden.

Moeilijke keuzes voor 2022; er is minder geld

De vraag: ‘Waaraan gaan we volgend jaar geld minder uitgeven?’ is niet zo makkelijk. De geplande uitgaven zijn ruim 4 miljoen euro meer dan er aan inkomsten verwacht worden, de inkomsten van het Rijk worden lager en de kosten voor jeugdzorg en huishoudelijke hulp stijgen hard in de komende jaren.

Keuze tussen: inwoners krijgen minder of inwoners betalen hogere kosten

De gemeenteraad had de keuze om minder uit te geven of te zorgen voor meer inkomsten. Kiezen om minder uit te geven betekent dat inwoners minder krijgen dan nu, bijvoorbeeld zorg of financiële hulp. Kiezen voor meer inkomsten, betekent dat de gemeente hogere kosten berekent aan inwoners, denk aan belastingen en leges.

Advies gevraagd aan inwoners over geld uitgeven in 2022

De raad heeft met een motie aan zichzelf op 9 november 2020 afgesproken, om de samenleving te betrekken bij een sluitende begroting 2022. Daarom werd advies gevraagd over: waaraan kan juist wel of niet minder geld worden uitgegeven? Welke kosten kunnen verhoogd of ingevoerd worden? En als de kosten hoger worden, waaraan moet dat geld dan worden besteed?