Wat vinden inwoners belangrijk in hun leefomgeving?

Dit nieuwsbericht is niet meer actueel

De gemeente nodigt iedereen uit mee te denken over de Omgevingsvisie en Regionale Energie Strategie (RES)

De gemeente Heerenveen is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. Dit als onderdeel van de Omgevingswet, die straks voor heel Nederland wordt ingevoerd. Ondanks het Coronavirus gaan de voorbereidingen hiervoor zoveel mogelijk door. Dit geldt ook voor de Regionale Energie Strategie (RES). Hierin leggen gemeenten vast hoeveel duurzame energie zij gaan opwekken. Voor beide thema’s staat burgerparticipatie hoog op de agenda. Aan de hand van twee vragenlijsten kunnen inwoners t/m 3 mei laten weten wat zij belangrijk vinden in hun leefomgeving en hoe ze betrokken willen worden bij de energietransitie.

Omgevingsvisie en Omgevingswet

Er komst straks één Omgevingswet. Deze wet gaat over alles om ons heen, zoals water, wonen, gezondheid, natuur, verkeer en landbouw. Het doel van de wet is dat de regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving eenvoudiger en overzichtelijk wordt. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten.

Waarom de Omgevingsvisie vragenlijst?

In een eerder stadium hebben inwoners tijdens dialoogavonden al mee kunnen denken over ideeën voor hun wijken of dorpen. Wethouder Jaap van Veen: “Uit deze dialogen kwamen dilemma’s naar voren waar we nu de mening van nog meer inwoners over willen horen. We hopen ook dat inwoners die we tot nu toe nog niet hebben gesproken, hun mening geven.” De antwoorden worden meegenomen in de Omgevingsvisie die begin 2021 door de gemeenteraad wordt vastgesteld.
De vragenlijst staat van 14 april t/m 3 mei online op mijnkijkopheerenveen.nl

Regionale Energie Strategie

Eind juni 2019 was de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken een feit. Een van de belangrijkste doelen is het verminderen van de CO2-uitstoot. In 2030 moet de uitstoot gehalveerd zijn ten opzichte van 1990. Fryslân is een van de dertig energieregio’s die een Regionale Energie Strategie (RES) gaat opstellen. Hierin staat voor het jaar 2030 beschreven hoeveel elektriciteit we gaan opwekken met wind- en zonne-energie op land.

Concept-RES en RES 1.0

In Fryslân wordt in 2030 tenminste 2,3 TWh aan energie opgewekt. Dat komt van de huidige zonneparken en windmolens en van projecten die in aanbouw zijn of al op de planning staan.

Binnenkort moeten alle energieregio’s van Nederland in de Concept-RES aangeven hoeveel duurzame energie zij gaan opwekken in 2030. Bij elkaar opgeteld moet dit uitkomen op 35 TWh. Dat is evenveel elektriciteit als 10 miljoen huishoudens per jaar verbruiken.
Als blijkt dat dit getal niet wordt gehaald, kan het Nationaal Programma RES aan de regio’s vragen om met een extra voorstel te komen. Dat kan dus ook aan Fryslân worden gevraagd.

Waarom de RES-vragenlijst?

Fryslân wil pas het aanvullende voorstel opstellen nadat inwoners en organisaties daar met elkaar over hebben gesproken. Wethouder Jelle Zoetendal licht toe: “Schone energie is van ons allemaal. Het gaat om de duurzame toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Daarom vragen we de hulp van onze inwoners. In de online vragenlijst kunnen zij aangeven wat zij belangrijk vinden en hoe zij het liefst betrokken worden bij de plannen voor duurzame energie.”
De vragenlijst staat van 14 april t/m 3 mei online op kiesvoorjelte.nl.