Welke partij op welke lijst

Vandaag was er een zitting van het centraal stembureau. Bij deze bijeenkomst werd bekend gemaakt welke partij welke plek op de kieslijsten gaat krijgen. Deze keer vond daarbij een loting plaats.

Omdat bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen de partijen CDA en GB Heerenveen evenveel stemmers hadden, werd er geloot welke partij op plaats 2 of 3 op de kieslijst komt. Daarnaast zijn er twee nieuwe partijen waarop de kiezers kunnen stemmen: de SP en de lijst met lijsttrekker Hartsuiker. In de raadszaal waren onder andere vertegenwoordigers van deze partijen aanwezig. Burgemeester Tjeerd van der Zwan voerde deze loting uit, samen met de aanwezigen in de zaal.

De uiteindelijke volgorde gaat worden PvdA (1), GB Heerenveen (2), CDA (3), VVD (4), D66 (5), FNP (6), ChristenUnie (7), GroenLinks (8), lijst met lijsttrekker Hartsuiker (9) en SP (10).