Werkzaamheden Vitens vanaf 14 oktober

Dit nieuwsbericht is niet meer actueel

In de week van 14 oktober start Vitens met het verleggen van de drinkwaterleiding om ruimte te maken voor de aanpassingen die vanuit het project Heerenveen beter bereikbaar nodig zijn. Naar verwachting gaan de werkzaamheden ongeveer 12 weken duren.

De leiding wordt aangepast en verlegd als voorbereiding op de werkzaamheden voor de nieuwe rotonde en zijn aansluitende wegen. Deze werkzaamheden vinden plaats aan de Domela Nieuwenhuisweg, het Meer, K.R. Poststraat en de Mercurius.

Gedurende de werkzaamheden kan er hinder ontstaan voor het (fiets)verkeer. Omleidingen worden ter plaatse aangegeven. Bewoners en bedrijven in de directe omgeving van de werkzaamheden hebben een informatiebrief ontvangen.

Contact

Op de website www.waterstoring.nl staat actuele informatie over de werkzaamheden. Weten waarom Vitens waterleidingen vervangt? Ga dan naar deze website van Vitens.nl. Voor vragen over de werkzaamheden bij u in de straat, kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer van Vitens: 0800 0359.